دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارشات علم سنجي دانشگاه

ارزيابي علم سنجي دانشگاه  بر اساس پايگاه استناديScopus  از سال 1997 تا 2018

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Index

استناد به ازاي مقاله

خود استنادي دانشگاهي

مقالات بين المللي(%)

مقالات بين المللي

Initiates file download2576

Initiates file download12185

Initiates file download39

Initiates file download72/4

Initiates file download10%

Initiates file download10%

Initiates file download276

ارزيابي علم سنجي دانشگاه بر اساس پايگاه استنادي Scopus از سال 1997 تا 2018 

جدول مشخصات ايميل آكادميك اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي (1395/6/7)

جدول مشخصات ايميل اكادميك اعضاء هيات علمي دانشكده بهداشت (1395/6/7)

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/27
تعداد بازدید:
776

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal