دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

شرح وظيفه دفتر برنامه ريزي و ارزيابي مراكز و فعاليت هاي تحقيقاتي

 

·        پيگيري اعطاي مجوز تاسيس به  مراكز تحقيقاتي  واجد شرايط

·        بررسي آيين نامه تاسيس مراكز تحقيقاتي  و  بررسي  ميزان  انطباق  مراكز  تحقيقات  با آيين نامه

·        پيگيري فعاليتهاي مراكز تحقيقاتي و اهتمام در حل مشكلات و جوابگويي به سوالات آنها

·        راهنمايي  وكمك به مراكز مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه جهت اخذ مجوز شوراي گسترش وزارت  بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي

·        بررسي ميزان فعاليت مراكز تحقيقاتي متقاضي تصويب قطعي و همكاري لازم با آنها جهت اخذ مجوز

·        برنامه ريزي جهت برگزاري كارگاه هاي متنوع براي  كارشناسان و پژوهشگران مراكز در جهت توانمند سازي علمي و مهارتي

·        بررسي ميزان تطابق مراكز تحقيقات ي به اهداف برنامه استراتژيك  مركز

·        بررسي ميزان تجهيزات و تسهيلات فيزيكي موجود در مراكز تحقيقاتي  جهت انجام پژوهش هاي علوم پزشكي

·        ارزشيابي مراكز تحقيقاتي و بازخورد آن به مراكز

·        نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي بر حسب امتيازات تراز شده عملكرد فعاليتهاي پژوهشي

·         شناسايي ظرفيتهاي  مراكز تحقيقاتي  در محورهاي مختلف مورد ارزيابي جهت استفاده بهينه در راستاي اهداف پژوهشي

·          تعيين سياستهاي اجرايي حسب نتايج حاصل از ارزشيابي

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
670

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal