دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نام دانشگاه

آدرس سایت دانشگاه

آدرس سایت معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

http://abadanums.ac.ir

https://ma.abadanums.ac.ir/portal/home/

دانشگاه علوم پزشکی اراک

https://www.arakmu.ac.ir

https://research.arakmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

http://research.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

https://research.umsu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

http://www.esfrums.ac.ir

http://edu.esfrums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://mui.ac.ir

https://research.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

https://research.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

http://www.ajums.ac.ir

http://vchresearch.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://iums.ac.ir

https://vcr.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

http://www.irshums.ac.ir

https://research.irshums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

http://research.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

https://research.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://www.mubam.ac.ir

http://www.mubam.ac.ir/research

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

http://www.behums.ac.ir

http://research.behums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

http://www.behums.ac.ir

https://rs.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

http://rsh.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

https://researchvice.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir

http://edu-res.thums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

http://www.trjums.ac.ir

http://edu.trjums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

http://vcr.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

http://research.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir

http://research.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

http://research.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

http://vcrt.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

http://research.zbmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://zaums.ac.ir

http://research.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://zums.ac.ir

http://zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

http://savehums.ac.ir

http://www.savehums.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir

https://rtvc.semums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

http://ssm.kmu.ac.ir

http://www.sirums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

http://shmu.ac.ir/research/fa

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir

http://research.shoushtarums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

https://research.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

https://remsp.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

http://research.sums.ac.ir/fa/index.html

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

http://research.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

http://research.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

https://res.muq.ac.ir/index.aspx

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://kaums.ac.ir

http://research.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

http://research1.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

http://vresearch.kmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

https://vc-research.kums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش

http://gerums.ac.ir

http://paramedical.gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://goums.ac.ir

http://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=12

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

http://res.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

http://www.gums.ac.ir/research

دانشکده علوم پزشکی لارستان

https://www.larums.ac.ir

http://www.edu.larums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

http://research.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

http://pajooheshi.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

http://mrgums.ac.ir

https://amozeshi.mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

http://v-research.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://www.nums.ac.ir

https://v-research.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

http://resv.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

http://research.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

http://research.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir

http://research.ssu.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/08
تعداد بازدید:
269

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal