دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

1.      دانشگاه علوم پزشكي آبادان

2.      دانشگاه علوم پزشكي اراك

3.      دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

4.      دانشگاه علوم پزشكي اروميه

5.      دانشكده علوم پزشكي اسفراين

6.       دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

7.      دانشگاه علوم پزشكي البرز

8.      دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

9.      دانشگاه علوم پزشكي ايران

10. دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

11. دانشگاه علوم پزشكي ايلام

12. دانشگاه علوم پزشكي بابل

13. دانشگاه علوم پزشكي بم

14. دانشكده علوم پزشكي بهبهان

15. دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر

16. دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

17. دانشگاه علوم پزشكي تبريز

18. دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

19. دانشكده علوم پزشكي تربت جام

20. دانشگاه علوم پزشكي تهران

21. دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

22. دانشگاه علوم پزشكي جهرم

23. دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

24. دانشگاه علوم پزشكي دزفول

25. دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

26. دانشگاه علوم پزشكي زابل

27. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

28. دانشگاه علوم پزشكي زنجان

29. دانشگاه علوم پزشكي ساوه

30. دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

31. دانشگاه علوم پزشكي سمنان

32. دانشكده علوم پزشكي سيرجان

33. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

34. دانشكده علوم پزشكي شوشتر

35. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

36. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

37. دانشگاه علوم پزشكي شيراز

38. دانشگاه علوم پزشكي فسا

39. دانشگاه علوم پزشكي قزوين

40. دانشگاه علوم پزشكي قم

41. دانشگاه علوم پزشكي كاشان

42. دانشگاه علوم پزشكي كردستان

43. دانشگاه علوم پزشكي كرمان

44. دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

45. دانشكده علوم پزشكي گراش

46. دانشگاه علوم پزشكي گلستان

47. دانشگاه علوم پزشكي گناباد

48. دانشگاه علوم پزشكي گيلان

49. دانشكده علوم پزشكي لارستان

50. دانشگاه علوم پزشكي لرستان

51. دانشگاه علوم پزشكي مازندران

52. دانشگاه علوم پزشكي مراغه

53. دانشگاه علوم پزشكي مشهد

54. دانشگاه علوم پزشكي نيشابور

55. دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

56. دانشگاه علوم پزشكي همدان

57. دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

58. دانشگاه علوم پزشكي يزد

تاریخ به روزرسانی:
1398/12/26
تعداد بازدید:
173

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

Powered by DorsaPortal