دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مديريت مالي

شرح وظايف واحد امور مالي

 

-          انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات .

-          دريافت و وصول در آمدهاي عمومي و اختصاصي دانشگاه .

-          تهيه وتنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف در يافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ،نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذيربط.

-          رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات .

-          همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه .

-          نگهداري و تنظيم اسناد مالي .

-          رسيدگي به اسناد مالي سازمان اورژانس يزد از حيث تطابق مقررات و آيين نامه هاي مالي .

-          نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن .

-          اعمال نظارت درحفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آيين نامه هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها .

-          تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالي جهت ارائه به معاونت اداري ،پشتيباني و حقوقي .

-          تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها .

-          انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/17
تعداد بازدید:
618
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/03/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal