دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهبود كيفيت

شرح وظايف كارشناس كنترل كيفيت وتدوين شاخص ها:

-تعيين شاخص ها و استانداردهاي منطقه اي وبهينه سازي و ارتقاء مستمر آن

- تجزيه و تحليل و پردازش داده­ها و ارائه راهكارهاي علمي و اجرايي جهت بهينه نمودن امور مربوط به مديريت اورژانسهاي پيش بيمارستاني

-بررسي آماري در سطح منطقه اي ملي و مقايسه آن با وضعيت كشوري

-ساماندهي نظام مراقبت حوادث و فوريتهاي پزشكي

-بررسي وتحليل طرحها و پروژهاي ­مرتبط با حوادث و فوريتهاي پزشكي

-تهيه پسخوراند جهت ارائه به ذينفعان

-بررسي مستمر سطح رضايتمندي ذينفعان

 

شرح وظايف كارشناس نظارت وارزيابي:   

-تدوين چك ليست پايش ونظارت اورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين برنامه زمان بندي بازديد وانجام بازرسي ازپايگاههاي اورژانس هاي پيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين واجراي ارزيابي عملكرد اورژانس هاي پيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين سيستم تشويق وتبيه كاركنان ومديران اورژانس هاي پيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش 

-بررسي وپيگيري شكايات(مردمي وكاركنان) ومواردتخلف اورژانس هاي پيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تشكيل كميته تدوين ارتقاء كيفيت

-پيگيري تدوين شاخص هاي عملكرد اختصاصي واحد
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/11
تعداد بازدید:
729
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal