دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مطالب کارگاههای برگزار شده
کارگاه رفتار جرأتمندانه در اورژانس(فایل شماره 1)                                                                                                                                                                                                                   
 
کارگاه مهارت های ارتباطی(فایل شماره 1)      
 
کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی (فایل شماره 1 )
 
 کارگاه داروشناسی در اورژانس پیش بیمارستانی(فایل شماره 1 وفایل شماره2 )
 
کارگاه روش های پرستاری در اورژانس(فایل شماره 1 وفایل شماره 2 و فایل شماره 3)
 
کارگاه مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس(فایل شماره 1 وفایل شماره 2 وفایل شماره 3 و فایل شماره 4 و فایل شماره 5 وفایل شماره 6)
 
کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات اداری(فایل شماره 1)
 
 
کارگاه EWS(فایل شماره 1)
 
کارگاه روانشناسی رفتار در محیط های بهداشتی و درمانی(فایل شماره 1 و فایل شماره 2و فایل شماره 3)
 
کارگاه مسمومیت(فایل شماره 1)
 
کارگاه حمایت های روانی در بلایا (فایل شماره 1و فایل شماره 2)
 
 
مطالب کارگاه مراقبت از بیماران مبتلا به دیس ریتمی( فایل شماره 1)
 
مطالب کارگاه آشنایی با آمبولانس:تجهیز و نگهداری( فایل شماره 1و فایل شماره2 و فایل شماره 3)
 
کارگاه آموزشی پدافند شیمیایی (مطالب سمینارفایل شماره 1و فایل شماره 2و فایل شماره 3و فایل شماره 4و فایل شماره 5  مطالب کارگاه فایل شماره 1و فایل شماره 2و فایل شماره 3)
 
 
 
 
 
 
 کارگاه آئین نامه امور اداری و استخدامی( فایل شماره)
 
 
جزوات کارگاه گزارش نویسی و ملاحظات قانونی(فایل شماره 1و فایل شماره 2و فایل شماره 3و فایل شماره 4)
 
مطالب آموزشی کارگاه ایمنی دارویی(فایل شماره 1)
 
مطالب کارگاه آموزشی کرونا ویروس (MERS - COV)(فایل شماره 1و فایل شماره 2و فایل شماره 3و فایل شماره 4و فایل شماره 5 و فایل شماره 6)
 
جزوات آموزشی کارگاه اورژانس زنان و مامایی (فایل شمارهفایل شمارهفایل شمارهفایل شماره 4و فایل شماره 5 و فایل شماره 6 و فایل شماره 7)
 
جزوات آموزشی کارگاه نحوه برخورد با بیماران کاهش سطح هوشیاری(فایل شماره 1و فایل شماره 2و فایل شماره 3و فایل شماره 4و فایل شماره 5و فایل شماره 6)
 
جزوات آموزشی کارگاه اصول ثابت سازی بیماران ترومایی(فایل شمارهفایل شمارهفایل شمارهفایل شمارهفایل شمارهفایل شمارهفایل شماره 7)
 
جزوه تریاژ تلفنی کارگاه شهریور 1393(فایل شماره 1)
 
جزوات کارگاه ایمنی و سلامت شغلی(فایل شماره 1و فایل شماره 2)
 
جزوات آموزشی(فایل تریاژ، فایل آشنایی با آمبولانس اسپرینتر ، فایل اسپرینتربه صورت فایل فشرده، فایل مراقبتهای پیش بیمارستانی، فایل انسداد راه های هوایی، فایل انسداد راه های هوایی)
 
 
دستورالعمل اجرایی حفاظت پرسنل در مقابل بیماری های مسری(فایل شماره 1)
 
جزوه کارگاه تریاژ(فایل شماره 1)
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/15
تعداد بازدید:
311
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal