دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف


دكتر سعيد رضا پهلوانپورمدير MCMC
خانم ندادهقانيكارشناس مسئول MCMC

شرح وظايف مسئول/كارشناس مسئول مركز پايش مراقبت هاي درماني

 

Ø     مديريت مركز

Ø     تنظيم برنامه پرسنل و تأييد جابجايي هاي كارشناسان

Ø     تنظيم برنامه بازديد از مراكز درماني

Ø     تهيه گزارش عملكرد روزانه و هفتگي

Ø     پيگيري درخواست ها و رفع كمبودهاي و مشكلات مركز

Ø     اعلام آماده باشي به بيمارستانها حسب سطح حوادث اعلام شده از EOC و هماهنگي درون بخشي با مراكز درماني

Ø     همكاري و مشاركت در تمامي وظايف كارشناسان مركز پايش

 

شرح وظايف پزشك مركز پايش مراقبت هاي درماني

 

Ø     تأييد نهايي درخواست اعزام يا عدم اعزام و ثبت درسامانه

Ø     ارائه شرح حال به پزشك مقصد و ايجاد ارتباط بين پزشك مبدأ و پزشك مقصد

Ø     بررسي اطلاعات وارد شده در سامانه اعزام

Ø     بررسي مشكلات اعزام و علل آن و رفع مشكلات

Ø     تماس با مديرآنكال مركز پايش در موارد اورژانسي

Ø     تشخيص عدم نياز به انتقال بيمار بر اساس شرح حال و گزارش مركز درماني مبدأ

Ø     همكاري و مشاركت در تمامي وظايف كارشناسان مركز پايش حسب موقعيت و لزوم 

 

شرح وظايف كارشناس مركز پايش مراقبت هاي درماني

 

Ø     بررسي مستمر تمامي زير سيستمهاي سامانه پايش

Ø     انجام فرآيند اعزام برحسب دستورالعمل مربوطه:

·      بررسي صحت و كامل بودن اطلاعات اعزام هاي ثبت شده بيمارستان مبدأ در سامانه MCMC

·      پاسخ گويي به تماس هاي بيمارستان مبدأ يا تماس با بيمارستان مبدأ جهت تصحيح اطلاعات

·      بررسي اوليه اعزام براساس پروتكل هاي اعزام و انتقال بيمار

·        اطلاع موارد مربوطه به پزشك مركز، بررسي موارد عدم پذيرش و در دست پيگيري و در صورت لزوم ارجاع به پزشك مركز جهت تعيين تكليف

Ø   مشاهده و پايش دوربين هاي نظارتي مراكز درماني و ثبت موارد در سامانه و پيگيري موارد مشاهده شده از بيمارستان مورد نظر

Ø   پايش مادران باردار در حوزه بهداشت

Ø   پايش كودكان در معرض خطر

Ø   همكاري و مشاركت در تمامي وظايف كارشناسان مركز پايش حسب موقعيت و لزوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/24
تعداد بازدید:
176
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal