دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايفشرح وظایف مسئول/کارشناس مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی

 

Ø     مدیریت مرکز

Ø     تنظیم برنامه پرسنل و تأیید جابجایی های کارشناسان

Ø     تنظیم برنامه بازدید از مراکز درمانی

Ø     تهیه گزارش عملکرد روزانه و هفتگی

Ø     پیگیری درخواست ها و رفع کمبودهای و مشکلات مرکز

Ø     اعلام آماده باشی به بیمارستانها حسب سطح حوادث اعلام شده از EOC و هماهنگی درون بخشی با مراکز درمانی

Ø     همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش

 

شرح وظایف پزشک مرکز پایش مراقبت های درمانی

 

Ø     تأیید نهایی درخواست اعزام یا عدم اعزام و ثبت درسامانه

Ø     ارائه شرح حال به پزشک مقصد و ایجاد ارتباط بین پزشک مبدأ و پزشک مقصد

Ø     بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه اعزام

Ø     بررسی مشکلات اعزام و علل آن و رفع مشکلات

Ø     تماس با مدیرآنکال مرکز پایش در موارد اورژانسی

Ø     تشخیص عدم نیاز به انتقال بیمار بر اساس شرح حال و گزارش مرکز درمانی مبدأ

Ø     همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش حسب موقعیت و لزوم 

 

شرح وظایف کارشناس مرکز پایش مراقبت های درمانی

 

Ø     بررسی مستمر تمامی زیر سیستمهای سامانه پایش

Ø     انجام فرآیند اعزام برحسب دستورالعمل مربوطه:

·      بررسی صحت و کامل بودن اطلاعات اعزام های ثبت شده بیمارستان مبدأ در سامانه MCMC

·      پاسخ گویی به تماس های بیمارستان مبدأ یا تماس با بیمارستان مبدأ جهت تصحیح اطلاعات

·      بررسی اولیه اعزام براساس پروتکل های اعزام و انتقال بیمار

·        اطلاع موارد مربوطه به پزشک مرکز، بررسی موارد عدم پذیرش و در دست پیگیری و در صورت لزوم ارجاع به پزشک مرکز جهت تعیین تکلیف

Ø   مشاهده و پایش دوربین های نظارتی مراکز درمانی و ثبت موارد در سامانه و پیگیری موارد مشاهده شده از بیمارستان مورد نظر

Ø   پایش مادران باردار در حوزه بهداشت

Ø   پایش کودکان در معرض خطر

Ø   همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش حسب موقعیت و لزوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/29
تعداد بازدید:
470
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/03/04
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal