دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضای هیئت علمی

ایمیل

فلوشیپ

تخصص

رتبه علمی

عکس

نام و نام خانوادگی

jamshidayatollahi@yahoo.com

-

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استاد

 

جمشید آیت اللهی

fatemah.behnaz@yahoo.com

-

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

دانشیار

 

فاطمه بهناز

alireza201083@yahoo.com

HIVفلوشیپ

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

 

سید علیرضا موسوی

chief.sharif@gmail.com

فلوشیپ کنترل عفونت بیمارستانی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

استادیار

 

محمد شریف یزدی

drzakhondie@yahoo.com

فلوشیپ کنترل عفونت بیمارستانی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

-

 

زهره آخوندی میبدی

Ghazal9095@yahoo.com

-

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

-

 

فائزه السادات حیدری

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
143
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
31833588 - 035               کد پستی:8915887857 
Powered by DorsaPortal