دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضای هیئت موسس

ایمیل

رتبه تخصص

   نام و نام خانوادگی

 

jamshidayatollahi@yahoo.com

متخصص بیماری های عفونی

دکتر جمشید آیت اللهی

Description: C:\Users\Askari\Desktop\13.jpg

 

متخصص بیماری های عفونی

دکتر محمود محمد زاده

Description: C:\Users\Askari\Desktop\19.jpg

fatemah.behnaz@yahoo.com

متخصص بیماری های عفونی

دکتر فاطمه بهناز

Description: C:\Users\Askari\Desktop\14.jpg

 binesh44@YAHOO.COM

متخصص آسیب شناسی

دکتر فریبا بینش

 

 

دکترای تخصصی انگل شناسی بالینی

دکتر علی فتاحی بافقی

Description: C:\Users\Askari\Desktop\15.jpg

 

 

دکتر صمد انوری

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
149
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
31833588 - 035               کد پستی:8915887857 
Powered by DorsaPortal