دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

RECOVERING FROM COVID-19 
فلش کارت انواع واکسن کووید 
راهنمای تزریق واکسن کووید در بیماران مبتلا به بدخیمی یا بیماری های هماتولوژی 
راهنمای بالینی دیابت 
دستورالعمل توانبخشی بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش سرپایی و بستری زمستان 99 
راهنمای تجویز داروی اریتروپویتین زمستان 99 
 راهنمای تجویز داروی پیرفنیدون زمستان 99

آیین نامه معیار و ضوابط اخلاق در پژوهش 

 دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش

 دستورالعمل مصرف واکسن آنفلوانزای انسانی سال - 1399

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کویید19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 

 مجموعه دستوالعمل های مراقبت و درمان HIV/AIDS

 دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونت های تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری

دستورالعمل اجرایی نحوه تهیه، انتقال و تشخیصآزمایشگاهی بیماری سیاه زخم

دستورالعمل کشوری کنترل حیوان گزیدگی و هاری در انسان

راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از مرس
(سندرم تنفسی خاورمیانه)

وضعیت عفونت بیمارستانی درکشور- سال  1398

ارتقاء بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی 

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در کودکان

COVID-19
Infection Prevention & Control

راهنمای تشخیص و درمان کووید-19 در بارداری 

دستورالعمل توزیع و مصرف داروی Remdesivir 

راهنمای تشخیص ودرمان کووید-19 درسطوح ارئه خدمات سرپایی و بستری نسخه نهم

  دستورالعمل بازبینی شده استفاده از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به بیماری کووید-19
دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
420
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
31833588 - 035               کد پستی:8915887857 
Powered by DorsaPortal