دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پروانه بهداشتي ساخت
توجه: جهت معرفی وعقد قرارداد مسئول فنی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام گردد.
 
مدارک لازم:

1- درخواست کتبی صدور یا تمدید پروانه ساخت در سربرگ موسسه با مهر و امضاء مدیرعامل و مسئول فنی شرکت(اسکن شود)

*2- تصویرآگهی برابر اصل شده آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت (در صورتیکه شرکت باشد، جهت تعیین مدیرعامل با تاریخ معتبر) 

*3-تصویر برابر اصل شده گواهی رسمی ثبت نام تجاری (نام به فارسی یا عدد باشد) در صورت نیاز گواهی محضری صلح نامه یا حق بهره برداری ملحق شود وکالت نامه مورد قبول نمی باشد.برای بار اول تقاضانامه نام تجاری برای یکسال مورد قبول است.(اظهارنامه نام تجاری قابل قبول نمی باشد)-طبقات قابل قبول: غذایی:29،30،31،32-آرایشی بهداشتی:3 و 5

4- تصویر پروانه بهره برداری بهداشت (در صورت وجود)

5- تصویر پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد کشاورزی
 
*6-صفحه (پرینت اسکرین) پروانه ثبت منبع(شامل کد ده رقمی و خطوط تولید تایید شده صفحه دوم سامانه) -از طریق سایت TTAC

*7-  تصویر کارت فعالیت مسئول فنی-از طریق سایت TTAC

*8-  اصل پروانه ساخت قبلی (در صورتی که تمدید پروانه باشد)

*9-  آگهی روزنامه مفقودی پروانه درصورت مفقودی اصل پروانه قبلی

10-  صورتجلسه بازدید توسط آزمایشگاه غذا ودارو (در صورت وجود)-ثبت نام در سامانه بازدید آزمایشگاه

*11-فرم قرارداد با آزمایشگاه همکار در خصوص آزمون هایی که در واحد امکان انجام وجود ندارد-ثبت نام در سامانه قرارداد آزمایشگاه

12- صورتجلسه آخرین بازدید اداره نظارت از واحد تولیدی(در صورت وجود)

13-  مستندات مربوط به فرمولاسیون(پروانه ساخت یا مجوز ورود مواد اولیه)

*14- فرم سوگند نامه محضری موسس 

*15- فرم تعهد محضری رعایت بر چسب گذاری ماده 11 

16-فرم سه برگی ساخت  به ازای هر محصول (پس از تکمیل با توجه به راهنما فایل word ارسال شود)

*17-طرح برچسب و بسته بندی محصول (در خصوص محصولات مشمول الزاما حاوی نشانگر رنگی تغذیه ای و تراریخته)

18- ارائه معرفی و قرارداد مسئول فنی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

*19-  فیش بانکی به مبلغ 2820000ریال جهت صدور پروانه ساخت محصولات خوردنی و آشامیدنی  وآرایشی و بهداشتی یا مبلغ 840000ریال جهت اصلا ح یا تمدید پروانه ساخت محصولات خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به شماره حساب 4001035203015489 بانک مرکزی ج.ا.ا (شماره شبا IR890100004001035203015489 ) (شناسه واریز در فیش نوشته شود.)  واریز از طریق فرم حواله بین بانکی در بانک خود و یا پرداخت الکترونیک(پایا ) می باشد.

توجه:جهت دریافت شماره حساب و شماره شبا و  شناسه واریز   کلیک کنید.  کد 30 رقمی ردیف درامدی به عنوان شناسه واریز می باشد.

توجه:جهت پرداخت فیش صدور پروانه ها امکان پرداخت از طریق دستگاه پوز در میز خدمت وجود دارد.

 

فرم های لازم:

سوگند نامه محضری موسس

تعهد محضری رعایت بر چسب گذاری( ماده 11) 

فرم سه برگی ساخت    راهنما 

(توجه: در صورتی از این فرم استفاده شود که مدیرعامل شخصا جهت دریافت پروانه واثر انگشت مراجعه نمی نماید.)


درخواست صدور پروانه 

 
 
توجه: مدارک از طریق سامانه درخواست پروانه ها ارسال گردد .مدارک ستاره دار(*) جهت صدور پروانه بهداشتی پس از اعلام کارشناس فنی کمیته در کارتابل واحد باید قبل از صدور پروانه به صورت فیزیکی به میز خدمت تحویل گردد.
 
 توجه:  نسبت به ثبت منبع و تکمیل و ارسال مستندات واحد(شامل:PRPs، نشانگر رنگی،تراریخته و پایش و پالایش) از طریق سامانه مستندات واحدها اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت پرونده هنگام بررسی رد خواهد شد.
 

  

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/27
تعداد بازدید:
16733
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal