دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خدمات معاونت

صدور پروانه هاي بهداشتي واحدهاي توليدي مواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي

صدور مجوز فعاليت داروخانه ها، كارخانه هاي دارويي و مراكز پخش دارويي  

بازديد از واحدهاي توليدي و داروخانه ها و مراكز تحت پوشش

بازديد از مراكز عرضه آرايشي و بهداشتي

مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور

نظارت بر توزيع تجهيزات پزشكي

صدور مجوز بهداشتي ونظارت بر كيترينگ ها ورستوران هاي بيرون بر

صدور مجوز بهداشتي ونظارت بر انبارها وسردخانه ها

انجام آزمايش بر روي محصولات توليدي وسطح عرضه غذايي وبهداشتي

آموزش وراهنمايي در خصوص مصرف صحيح دارو و مواد غذايي و آرايشي وبهداشتي

رسيدگي به شكايات دارويي، غذايي، آرايشي وبهداشتي

پايش وپالايش برچسب گذاري محصولات در سطح عرضه وتوليد

صدور گواهي بهداشت صادارت جهت محصولات غذايي، آرايشي وبهداشتي ومحصولات خام كشاورزي

درجه بندي واحدهاي توليدي و آزمايشگاه واحدهاي توليدي

نظارت بر آموزشگاه هاي مسئول فني و آزمايشگاه هاي همكار غذا ودارو

كنترل برچسب محصولات تراريخته ودرج نشانگر رنگي تغذيه اي بر روي محصولات غذايي وآشاميدني

كنترل ونظارت بر فراورده هاي سنتي،طبيعي ومكمل

نظارت بر عطاري ها

نظارت و كنترل بر مواد تحت كنترل(الكل و مخدر)

تخفيف و تاييد داروهاي خاص و تامين كمبود دارويي

تشكيل كميته هاي فني وتخصصي 

مشاركت در سند بيماري هاي غير واگير

مشاركت در كارگروه سلامت وامنيت تغذيه وصنايع غذايي

 صدور مجوز آزمايشگاه هاي همكار ومجاز

ثبت نتايج ازمون ها وصدور برگ آناليز

معرفي واحدهاي توليدي جهت عقد قرارداد با آزمايشگاه هاي همكار ومجاز

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/15
تعداد بازدید:
660
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal