دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دستورالعمل هاي آموزش

دستورالعمل آموزش مسئول فنی قدیم

نامه نحوه تمدید پروانه مسئول فنی

روش اجرایی آموزش مسئول فنی و مدیران

فرم سوابق آموزشی پژوهشی جهت تمدید پروانه مسئول فنی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستورالعمل ها و فرم های نحوه اخذ مجوز فعالیت موسسات آموزشی مجازی و حضوری *جدید

نامه سازمان در خصوص نحوه صدورمجوز فعالیت موسسات آموزشی مجازی

نامه سازمان در خصوص مجوز فعالیت موسسات آموزشی   

نامه سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی  

نامه سازمان در خصوص اصلاحیه دستورالعمل مدارک صدور مجوز فعالیت موسسات آموزشی

نامه سازمان در خصوص بازنگری دستورالعمل مجوز فعالیت موسسات آموزشی

فرمت گواهی صادره آموزشی *جدید

نامه سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی  

نامه سازمان در خصوص اختصاص کد برای اساتید موسسات آموزشی   

نامه سازمان در خصوص الزامی بودن آموزش بدو خدمت مسئولین فنی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 


تاریخ به روز رسانی:
1400/12/09
تعداد بازدید:
1630
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal