دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
وظايف معاونت
در راستاي تحقق رسالت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي استان يزد با توجه به نقش اساسي ايمني و امنيت غذا و دارو در سلامت افراد جامعه و نيز روند توسعه در صنايع و خدمات وابسته، معاونت غذا وداروي يزد مي كوشد تا با تكيه بر نيروي انساني شايسته و هماهنگي و همكاري با ساير سازمانهاي ذيربط تمامي توان خود را در برقراري هر چه بيشتر نظم و قانونمندي و كيفيت در حوزه مربوطه اعم از امور اداري و اجرائي وابسته و نيز مراكز دولتي و خصوصي تحت پوشش و يا تحت نظارت بكار بسته و ضمن ارزيابي و اقدام هدفمند در چارچوب سياستهاي ملي و وزارتي، اصلاحات منطقي و راهكارهاي اجرائي مثبتي را درساماندهي و بهبود وضعيت موجود تا نيل به بهترين شرايط ممكن پيشنهاد، پيگيري و اجرا نمايد. و دراين راستا توجه به ارتقاء آگاهيهاي عمومي، تقويت فعاليت هاي نظارتي و رشد كمي و كيفي واحد هاي مرتبط با اين معاونت و ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه كارخويش قرار مي دهد.

حوزه غذا و دارو مي كوشد تا با استفاده از منابع انساني و امكانات درون بخشي و برون بخشي ضمن نظارت بر مراكز توليد مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و داروئي استان و پايش رعايت شرايط مناسب توليد و ضوابط و دستورالعملهاي متضمن كيفيت و ايمني فرآورده هاي توليدي، از سلامت آنها اطمينان يافته و همچنين در جهت ارتقاء دسترسي سريع و آسان عموم مردم استان به خدمات داروئي مطلوب و شايسته در همه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات داروئي كشور گام بردارد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/19
تعداد بازدید:
720
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal