دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آمار و گزارشها

آمار و گزارش های سال های قبل از 1397 

 آمار و گزارش های سال 1397

prps
فهرست PRPs واحدهای تولیدی مواد غذایی وآشامیدنی سال 97 
فهرست PRPs واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی سال 97 
فهرست PRPs واحدهای تولیدی مواد غذایی وآشامیدنی آرایشی و بهداشتی سال 98 
آمار سالانه

بهار 98

آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی فروردین ماه 98

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی فروردین ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی اردیبهشت ماه 98

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی اردیبهشت ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی خرداد ماه 98

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی خرداد ماه 98  

آمار صدور پروانه های غذایی وبهداشتی بهار 98 

آمار مربوط به قاچاق بهار 98 

آمارثبت شکایات بین دانشگاهی از محصولات غذایی وبهداشتی بهار 98

آمار اقدامات قانونی مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بهار 98 

تابستان 98

 آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی تیر ماه 98

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی تیر ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی مرداد ماه 98  

 آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی شهریور ماه 98

آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی شهریور ماه 98  

پاییز 98

آمار بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی آبان ماه 98 

آمار بازدید از واحدهای تولیدی غذایی و بهداشتی آذر ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای عرضه  آرایشی دی ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای عرضه  آرایشی و غذایی بهمن ماه 98  

آمار بازدید از واحدهای تولیدی مدیریت نظارت برمواد غذایی و بهداشتی بهمن ماه 98 

 
آمار بازدید از واحدهای عرضه آرایشی و غذایی خرداد  ماه 99 
آمار بازدید از واحدهای تولیدی مدیریت نظارت برمواد غذایی و بهداشتی خرداد ماه 99 
آمار نفر ساعت آموزش مسئولین فنی آموزشگاه های مسئول فنی زمستان 1399
 
آمار نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی جهت مسئولین فنی واحدهای تولیدی استان یزد بهار و تابستان 1400
گزارش دوره های آموزشی برگزارشده در جهت کاهش قند و نمک و چربی سال 1400
آمار و مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی سال 1400
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/23
تعداد بازدید:
2165
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal