دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ثبت علامت تجاری(برند) در TTAC

مدارک مورد نیاز برای بررسی و ارزیابی علامت تجاری

ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر

ارائه نامه ای از سوی تولید کننده مبنی بر عدم وجود علامت تجاری و عرضه ماده اولیه با نام تولیدکننده (در صورت نیاز)

ارائه گواهی فروش آزاد ( Free Sale ) معتبر جهت محصولات وارداتی ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران

نکات لازم:

*علامت تجاری در تولید داخل به فارسی و در واردات به لاتین قابل بررسی می باشد.

*در تولید، استفاده همزمان فارسی و لاتین منوط به داشتن گواهی علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر به زبان فارسی و لاتین برابر ضوابط و مقررات جاری بلامانع می باشد.

*در تولید داخل، در صورتیکه تولیدکننده علاوه بر علامت تجاری به زبان فارسی متقاضی درخواست علامت تجاری به زبان انگلیسی نیز می باشد باید نسبت به ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر اقدام نماید.

*اگر درصدی از سهام علامت تجاری در اختیار اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باشد و درصدی از سهام به نام خود شرکت باشد به دلیل اینکه این اشخاص در ضرر و زیان شرکت ذینفع می باشند بنابراین استفاده از ظرفیت خالی با علامت تجاری مذکور بلامانع می باشد.

*در خصوص فرآورده برنج وارداتی ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر الزامی است.

*اظهارنامه : در صورت ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری به همراه تعهد محضری توسط متقاضی مبنی بر ارائه گواهی معتبر ثیت علامت تجاری ) ظرف مدت 6 ماه( ، به مدت 6 ماه از تاریخ صدور اظهارنامه، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.

* آگهی تقاضا در روزنامه رسمی :در صورتیکه آگهی تقاضا در روزنامه رسمی درج شده باشد به انضمام تعهدنامه با عنوان پذیرش مسئولیت عواقب حقوقی آن، به مدت شش ماه از زمان تاریخ چاپ روزنامه رسمی، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.

*اجازه بهره برداری یا انتقال : در صورت ارائه اجازه بهره برداری یا انتقال منوط به ارائه مجوز بهره برداری یا گواهی انتقال از اداره ثبت علائم تجاری حداکثر تا اعتبار مجوز صادره از آن اداره ، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.

*به کارگیری علائم تجاری به نحوی که باعث گمراهی مصرف کننده در خصوص ماهیت و ویژگی های فرآورده غذایی می شود مجاز نیست .

*چنانچه در بحث بررسی و استفاده از علائم تجاری خارجی برای فرآورده های تولیدی در ایران ، با هدف صادرات فرآورده باشد نیازی به ثبت علامت تجاری خارجی در ایران نمی باشد در این صورت صادر کننده / تولیدکننده با ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم توزیع فرآورده در کشور ایران و تقبل مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از مسائل حقوقی و غیر واقع طی نامه رسمی درخواست خود را ثبت نماید.

راهنمای ثبت علامت تجاری در سایت TTAC 
 
جهت ورود به سامانه و ارسال مدارک جهت بررسی از طریق سایت TTAC گزینه IRC سپس ثبت برند غذایی یا آرایشی اقدام نمایید.
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/19
تعداد بازدید:
973
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal