دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي و شرح وظايف

مسئول امور حقوقی

تلفن : 16-36288114

داخلی 24

خانم اعظم زارع بیدکی

 

شرح وظایف:

-طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی(سازمان تعزیرات حکومتی)به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی

-ایفای وظایف نمایندگی در کلیه موارد حقوقی و انجام وظیفه بعنوان نماینده حقوقی معاونت غذا و دارو در مراجع قضایی،اداری و سازمانها و نهادهای دولتی

-اظهار نظر ،بررسی و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده بین معاونت غذا ودارو و اشخاص حقیقی یا حقوقی

-ارشاد و مشاوره حقوقی و ارائه راه حل های قانونی منطبق بر قوانین و مقررات به واحد متبوع

-همکاری با واحد ها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی،قضایی و کیفری

-پیگیری قانونی شکایات واصله در امور داروئی و غذایی و اعلام نتیجه به شاکی یا مقام ارجاع کننده

-هماهنگی و اخذ دستور دادستانی عندالزوم در جهت انجام وظایف بازرسی واحد متبوع

-تعقیب و پیگیری دعاوی مطروحه و شرکت در جلسات رسیدگی وتهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیری امر تا اجرای حکم نهائی

-پیگیری وصول بخشنامه ها،دستورالعمل ها،آیین نامه هاو قوانین مربوطه و ارائه پیشنهادات حقوقی

-تهیه متن قرارداد های منعقده و اخذ تعهد محضری

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/01
تعداد بازدید:
707
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal