دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سوالات متداول

-جهت اخذ مجوز بهداشتي واحد توليدي مواد غذايي وبهداشتي از كجا بايد شروع كنيم؟

مجوزهاي بهداشتي توليد محصول بر اساس مجوز اوليه كه از مراجع ذيصلاح اخذ مي گردد صادر مي شود مانند پروانه بهره برداري از وزارت صنعت معدن تجارت،پروانه بهره برداري جهاد كشاورزي،مجوز مشاغل خانگي جهاد كشاورزي،پروانه كسب اصناف و....لذا ابتدا بايد به ارگان مربوطه جهت درخواست مجوز اوليه مراجعه نمود.

-گواهي رسمي نام تجاري چيست؟

جهت نامگذاري برند محصول لازم است هر واحد توليدي نسبت به ثبت نام تجاري در طبقه علايم تجاري اقدام نمايد كه از طريق سايت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وبر اساس مجوز اوليه اقدام مي شود.

-آيا گواهي رسمي نام تجاري با روزنامه ثبت شركت تفاوت دارد؟

بله؛يك واحد توليدي مي تواند به نام شخص يا به نام شركت باشد ولي نام تجاري جهت نامگذاري برند محصول الزامي است نكته مهم اين است كه صاحب گواهي رسمي نام تجاري بايد با مجوز اوليه مطابق باشد.

-آيا نام محصولات بايستي در نام تجاري ذكر شود؟

بله،علاوه بر طبقه مورد نظر در علايم نام تجاري بايد نام محصول نيز در گواهي رسمي نام تجاري ذكر شده باشد.

-آيا با اظهارنامه يا تقاضانامه نام تجاري مي توان جهت اخذ پروانه بهداشتي اقدام نمود؟

با توجه به بخشنامه سازمان غذا ودارو در صورت ارائه گواهي روزنامه رسمي اظهارنامه يا تقاضانامه صرفاً براي سال اول بلامانع است ودر زمان تمديد پروانه بايستي گواهي رسمي ارائه شود.

-آيا نام تجاري مي تواند به نام مدير عامل شركت باشد؟

درصورتي كه در مجوز اوليه نام واحد به نام شركت است نام تجاري نيز بايستي به نام شركت باشد.

-در صورت درخواست واحد جهت توليد محصول جديد چه بايد كرد؟

ابتدا بايستي نسبت به اصلاح مجوز اوليه( پروانه بهره برداري صنايع يا جهاد) اقدام نمايد سپس پروانه بهره برداري بهداشت را اصلاح نمايد سپس نسبت به اخذ پروانه ساخت بهداشتي اقدام گردد ضمناً نام محصول مورد تقاضا نيز بايد به نام تجاري اضافه گردد.

-پروانه بهداشتي كارخانجات توليدي شامل چيست وترتيب آن كدام است؟

ابتدا پروانه بهره برداري بهداشت كه شامل تاييد محل و ساختمان،تجهيزات توليد وتجهيزات آزمايشگاه مي باشد.دوم پروانه مسئول فني كه شامل تاييد فرد واجدشرايط جهت نظارت بر توليد از نظر مدرك تحصيلي وطي دوره هاي آموزشي وتخصصي  وتاييد كميته فني مي باشد سوم پروانه بهداشتي ساخت مي باشد كه تنها مجوز توليد محسوب مي گردد يعني به ازاي هر محصول يك پروانه ساخت بهداشتي جدا صادر مي گردد كه شامل تاييد عنوان،فرمولاسيون،نوع آزمون ها،كنترل مواد اوليه مصرفي وظروف بسته بندي واوزان مجاز مي باشد.

-شناسه نظارت كارگاهي چيست؟

يك نوع مجوز توليد جهت كارگاه هاي كوچك با حجم توليد كم است كه بر اساس دستورالعمل سازمان غذا ودارو وليست محصولات مجاز مشخص شده صادر مي گردد.

-تفاوت شناسه نظارت با پروانه ساخت چيست؟

واحد شناسه نظارت مي تواند بر اساس پروانه كسب صنفي يا مجوز مشاغل خانگي يا پروانه بهره برداري صنايع يا جهاد صادر گردد جهت ليست محدودي از محصولات مي باشد كه در حجم كم به صورت كارگاهي توليد وعرضه مي شوند واحد مي تواند فاقد آزمايشگاه باشد كه با ازمايشگاه همكار غذا ودارو قرارداد بسته مي شود.كنترل محصولات به صورت دوره اي است مسئول فني مي تواند به صورت پاره وقت حضور يابد وهدف از اين مجوز كمك به واحدهاي كوچك جهت نيل به سمت صنعتي شدن مي باشد بديهي است در صورت بالا رفتن حجم توليد ورسيدن به حداقل شرايط فني وبهداشتي بايد نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام نمايند.واحد داراي پروانه ساخت از نظر حجم توليد و وسعت محل توليد بالاتر از شناسه مي باشد داراي آزمايشگاه مجهز ومستقل ومسئول فني دائم مي باشد ومحصول به طور روتين وروزانه آزمايش وبه تاييد مسئول فني رسيده وترخيص مي گردد.

-آيا مدرك تحصيلي مسئول فني اهميت دارد؟

حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مي باشد ومدرك تحصيلي علوم وصنايع غذايي وساير رشته هاي مرتبط مطابق با چارت مصوب سازمان غذا ودارو مي باشد برخي از رشته ها مانند شيمي،ميكروب،تغذيه در برخي صنايع طبق چارت مجاز است.

-آيا كارت پايان خدمت جهت مسئول فني الزامي است؟

جهت اقايان كارت پايان خدمت الزامي است

-كميته فني وتخصصي صدور پروانه هاي بهداشتي چيست؟

كميته شامل 8عضو شامل معاون غذا و دارو،مدير نظارت،كارشناس مسئول غذايي،كارشناس مسئول آرايشي،يك نفر عضو هيئت علمي دانشگاه،مدير آزمايشگاه وكارشناس صدور پروانه ها ونماينده جامعه صنفي مسئولين فني مي باشد.

-در خصوص راهنمايي استفاده بهينه از سايت چه نكاتي حائز اهميت است؟

حداكثر به صورت هفتگي وبهتر آن است به صورت روزانه به سايت معاونت غذا ودارو مراجعه نماييد.آخرين اخبار تشكيل كارگاه هاي آموزشي وبرگزاري ازمون در قسمت اخبار برگزيده ولينك آن در صفحه اصلي به نمايش در مي ايد.در قسمت اطلاع رساني اخرين بخش نامه هاي غذا ودارو،اقلام غير مجاز غذايي وبهداشتي،ليست پروانه هاي مجاز،ليست متقاضيان كار مسئول فني و.... قرار دارد.جهت اشنايي با حداقل ضوابط فني وبهداشتي واحدهاي توليدي در قسمت ضوابط وقوانين ، در قسمت سامانه ها جهت ارسال فرمها نتايج آزمون ،آزمون مجازي ثبت نام كار مسئول فني وثبت شكايت اقدام نماييد .برنامه حضور كارشناسان در اداره در بخش غذا ودر قسمت تماس با ما شماره تلفن ها وجود دارد. 

تاریخ به روزرسانی:
1398/11/27
تعداد بازدید:
1129
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal