دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
روشهای تشخیصی

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: اعصاب         نام درس: روش های تشخیصی                       تعداد واحد: 1                     پیش نیاز: کارآموزی اعصاب

رشته: نورولوژی                               مقطع تحصیلی: کارورزی                    سال تحصیلی :.1400-99

نیمسال:.اول                   مسئول درس:دکتر امیرشرافت                                مدرسین:.دکتر امیر شرافت

مقدمه:جهت درمان مطلوب نیاز به تشخیص مناسب میباشد و بدین جهت اشنایی با روش های تشخیصی و موارد استفاده از انها ضروری است

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):کارورز بتواند روش کار و اندیکاسیون اقدامات تشخیصی را بداند و در صورت لزوم ارجاع دهد

هدف کلی:

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر انواع روشها ی تشخیصی را نام ببرد

 

 

 

انجام صحیح روش ها

-تفسیر درست نتایج

 

سطوح بالای شناختی

 

 

 

 

 

روش های مبانی بر حل مساله (PBL)  یادگیری در محیط شبیه سازی شده (فیلم /سناریو)

 

 

ü                  چهارگزینه ای

ü                  Pmp . kf

دکتر

امیر

شرافت

 

 

 

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

2-فراگیر بتواند طریقه انجام روش های تشخیص را  بکار گیرد

 

انجام صحیح روش ها-تفسیر درست نتایج

عملکردی

 

 

 

شبیه سازی /روش های مبتنی بر حل مساله/تعاملی

 

 

ü                  Osce . محیط شبیه سازی شده

دکتر

امیر

شرافت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

3-فراگیر بتواند نتایج روش های تشخیصی را تقسیرکند

 

 

 

انجام صحیح روش ها

-تفسیر درست نتایج

سطوح بالای شناختی

 

 

 

 

روش های مبانی بر حل مساله (PBL)  یادگیری در محیط شبیه سازی شده (فیلم /سناریو/ اسلاید)

ü                  چهارگزینه ای pmp. kf

دکتر

امیر

شرافت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون میان¬دوره

 

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

1-      مطالعه منابع موجود بخصوص درسنامه بیماری های مغز و اعصاب 

2-      انجام کشیک موظف و حضور به موقع بر بالین بیمار

3-      حضور در درمانگاه نورولوژی و یادگیری اقدامات درمانی

4-      آزمون شفاهی

 

نحوه نمره دهی

1-حضور در درمانگاه 40%    2-ارزیابی فراگیر در درمانگاه 40%     3-آزمونهای شفاهی 20%

 

منابع آموزشی

1-      درسنامه بیماری های مغزو اعصاب چاپ دوم 1398

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
63
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal