دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تشنج

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: اعصاب         نام درس: تشنج                       تعداد واحد: 1                     پیش نیاز: کارآموزی اعصاب

رشته: نورولوژی                               مقطع تحصیلی: کارورزی                    سال تحصیلی :.1400-99

نیمسال:.اول                   مسئول درس:دکتر امیر شرافت                    مدرسین:.دکتر امیر شرافت

مقدمه:استروک یکی از اورژانسهای نورولوژی است و اقدام فوری برای نجات بیمار لازم است و با درمان به موقع میتوان از عوارض و مورتالیته این بیماری جلوگیری کرد

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):کارورز بتواند نوع استروک را تشخیص دهد. اقدامات اولیه برای پیشگیری و درمان سریع را یاد بگیرد علل آن را بشناسد و اقدامات درماتی را انجام دهد و در صورت لزوم به متخصص مغز و اعصاب ارجاع دهد.

هدف کلی: فراگیر برخورد بالینی با بیمارانی که با شکایت تشنج مراجعه می کنند را یاد بگیرد.

 

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند افتراق انواع استروک را تشخیص دهد

 

 

 

تشخیص استروک

 

شناختی سطوح بالا

سخنرانی تعاملی/روش های مبتدی بر حل مساله/ نمایش اسلاید و فیلم

ü                  چهار گزینه ای/تشریحی تغییر یافته /سوالات جورکردنی

دکتر

امیر شرافت

در دو جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

2-فراگیر باید روش های پاراکلینیک در تشخیص استروک را استفاده کند

روش های پاراکلینیک در تشخیص استروک

عملکردی

روش های مبتدی بر حل مساله/سخرانی تعاملی/آموزش بر بالین

ü                  چهارگزینه ای/آزمون مورد بالینی/آزمون عملی/تگاهی محیط شبیه ازی شده و آزمون های مشاهده شده

دکتر

امیر شرافت

در دو جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

3-فراگیر اقدامات اورژانسی در تشخیص استروک را انجام دهد

اقدامات اورژانسی در تشخیص استروک

عملکردی

روش های مبتدی بر حل مساله/سخرانی تعاملی/آموزش بر بالین

ü                  چهارگزینه ای/آزمون مورد بالینی/آزمون عملی/ایستگاهی محیط شبیه ازی شده و آزمون های مشاهده شده

دکتر

امیر شرافت

در دو جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

4-فراگیر بتواند انواع درمان در تشخیص استروک را نام ببرد

 

 

 

 

درمان در تشخیص استروک

 

 

 

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی و اموزش بر بالین بیمار و استفاده از ویدئو و اسلاید

ü                  چهارگزینه ای/شفاهی

 

 

دکتر

امیر شرافت

در دو جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

تکالیف فراگیر

مطالعه منابع موجود بخصوص درسنامه بیماری های مغز و اعصاب

انجام کشیک موظف و حضور به موقع بر بالین بیمار

حضور در درمانگاه نورولوژی و یادگیری اقدامات درمانی پیش گیرانه استروک

آزمون شفاهی

ü                  آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

 

 

 

نحوه نمره دهی

-حضور در درمانگاه 40%    2-ارزیابی فراگیر در درمانگاه 40%     3-آزمونهای شفاهی 20%

 

منابع آموزشی

درسنامه بیماری های مغزو اعصاب چاپ دوم 1398

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
61
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal