دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
انواع میوپاتی ها و اختلالات اتصال عصب و عضله

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب    نام درس: انواع میوپاتی ها و اختلالات اتصال و عصب و عضله    تعداد واحد: .......

پیش نیاز:گذراندن دوره فیزیوپاتولوژی    رشته: پزشکی   مقطع تحصیلی: کار آموزی   سال تحصیلی :1400-99      نیمسال:دوم

مسئول درس:......       مدرسین:آقای دکتر ابوالقاسم رحیمدل

مقدمه:

در این درس فراگیر با انواع بیماری های عضلانی و همچنین اختلالات اتصال عصب و عضله بخصوص بیماری میاستنی گراو آشنا می شود نحوه افتراق انواع این بیماری ها را یاد می گیرد نحوه اقدامات تشخیصی بیماری های فوق الذکر را فرا می گیرد و در نهایت روش های درمانی آنها را می آموزد

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

آشنایی فراگیران با نحوه تشخیص و درمان انواع میوپاتی ها و بیماری های اتصال عصب و عضله تشخیص موارد اورژانسی این بیماری ها

هدف کلی:

فراگیر برخورد بالینی با انواع بیماری های عضلانی و بیماری های انتقال عصب و عضله را یاد می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند با شرح حال و معاینه نوع بیماری عضلانی را تشخیص دهد

 

 میوپاتی

 

 

سطوح شناختی سطح بالا

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی pmp. kf

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

2-فراگیر بتواند نوع بیماری اتصال عصب و عضله به خصوص میاستنی گراو را با شرح حال و معاینه را بیان کند

میوپاتی های ارثی

 

 

 

 

 

سطوح

 شناختی

سطح بالا

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی pmp. kf

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

3-فراگیر علل سیستمیک مثل بیماری های کلاژن واسکولار و ... که باعث گرفتاری عضلانی می شود را نام ببرد

میوپاتی های اکتسابی

 

 

شناختی

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

4- فراگیر بتواند بیماری های عصلانی مزمن را از حاد را تشخیص دهد

تشخیص افتراقی میوپاتی ها

 

 

سطوح

شناختی سطح بالا

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی pmp. kf

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

5- فراگیر بتواند کریز مایستنی گراو را از کریز کولینرژیک تشخیص دهد

 

- اقدامات پاراکلینیک و روش های تشخیصی میوپاتی ها

سطوح

 شناختی سطح بالا

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

6- فراگیر بتواند داروهایی که باعث تشدید میوپاتی ها یا میاستنی گراو می شود را توضیح دهد

 

بیماری های اتصال عصب و عضله

 

 

عملکردی

سخنرانی تعاملی /روش های مبتنی بر حل مساله/

مورد بالینی /آزمون عملی/چهار گزینه ای/شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

7-فراگیر بتواند اقدامات پاراکلینیکی مناسب برای تشخیص میوپاتی ها و بیماری های عصب و عضله را انجام دهد

 

انواع تشخیص و درمان میاستنی گراو

عملکردی

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید

چهار گزینه ای /شفاهی

Osce

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

8- فراگیر میوپاتی ها و بیماری های اتصال عصب و عضله را تشخیص دهد

 

میوپاتی ها و بیماری های اتصال عصب و عضله

سطوح

شناختی

 سطح بالا

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید/روش مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای /شفاهی

pmp. kf

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

9- فراگیر انواع درمانهای میوپاتی ها و بیماری های عصب و عضله را نام ببرد

 

انواع درمانهای میوپاتی ها و بیماری های عصب و عضله

شناختی

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

10- فراگیر سیرو پیش آگهی بیماری های میوپاتی ها و بیماری های عصب و عضله را نام ببرد

 

سیرو پیش آگهی بیماری های میوپاتی ها و بیماری های عصب و عضله

شناختی

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

11- فراگیر موراد اورژانسی و موارد ارجاع به سطح بالاتر را توضیح دهد

 

 موراد اورژانسی و موارد ارجاع به سطح بالاتر

 

 

 

 

 

شناختی

سخنرانی تعاملی/استفاده از ویدیو و اسلاید

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

 

 

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

شرکت در کلاس ارائه مقالات بحث گروهی

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 سوال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
84
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal