دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دمانس و اختلالات فراموشی

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب                نام درس: دمانس و اختلالات فراموشی              تعداد واحد: ..........

پیش نیاز:فیزیولوژی و آناتومی سرو گردن             رشته: پزشکی       مقطع تحصیلی: کارآموزی

سال تحصیلی :1400-99                   نیمسال:اول           مسئول درس:.........         مدرسین:خانم دکتر مرضیه ابوترابی

مقدمه:

در این درس فراگیر با تعریف درمانس آشنا می شود و با نحوه افتراق آن از دیگر اختلالات شناختی آشنا می شود وهمچنین نحوه برخورد بالینی  با دمانس را فرا خواهد گرفت.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

در این درس فراگیر یاد خواهد گرفت که دمانس را از اختلالات شناختی دیگر افتراق دهد و اقدامات تشخیصی ، درمانی را انجام دهد.

هدف کلی:نحوه برخورد با بیمار با اختلالات فراموشی و دمانس چگونه است؟

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند براساس شرح حال و معاینه باید دمانس را از دلیریوم تشخیص دهد

 

 

 

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی سطوح بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

شبیه سازی /یادگیری مبتنی بر حل مساله/سخنرانی تعاملی

 

 

 

 

 

 

KF/pmp/OSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ساعت

12:30

2-فراگیر بتواند براساس شرح حال و معاینه دمانس را از اختلالات ایزوله شناختی تشخیص دهد

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی سطوح بالا

شبیه سازی /یادگیری مبتنی بر حل مساله/سخنرانی تعاملی

KF/pmp/OSCE

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

3-فراگیر بتواند دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر راتوضیح دهد

 

 

 

 

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

سخنرانی

جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

4-فراگیر بتواند نحوه انجام تست MMSE  توضیح دهد.

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

5-فراگیر بتواند چگونه براساس شرح حال و معاینه انواع دمانس ها را از هم تشخیص دهد.

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی سطوح بالا

شبیه سازی /یادگیری مبتنی بر حل مساله/سخنرانی تعاملی

KF/pmp/OSCE

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

6-فراگیر به صورت اختصاصی و مشروح با دمانس آلزایمر ، فرونتوتمپورال ،واسکولار،دمانس های همراه با پارکینسون توضیح دهد.

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

7-فراگیر یافته های تصویر برداری دمانس های آلزایمر ،فرونتوتمپورال ،واسکولار و دمانس همراه با پارکینسونیسم را توضیح دهد

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

8-فراگیر بتواند نحوه درمان بیماری آلزایمر را توضیح دهد

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

9-فراگیر بتواند نحوه درمان دمانس فرونتوتمپرال را توضیح دهد

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

10-فراگیر بتواند نحوه درمان دمانس واسکولار را توضیح دهد

 

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

11-فراگیر بتواند نحوه درمان دمانس همراه با پارکینسونیسم را توضیح دهد

افتراق از دلیریوم

افتراق دمانس از اختلالات شناختی ایزوله

دمانس برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

انواع دمانس

آلزایمر

دمانس فرونتوتمپورال

دمانس واسکولار

دمانس به همراه پارکینسونیسم

شناختی

ü              سخنرانی

ü                 جورکردنی /چهار گزینه ای /شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

اپروچ به بیمار با شکایت اختلال حافظه به صورت فلوچارت تهیه شود

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 وال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
89
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal