دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
انواع سردرد

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب    نام درس: انواع سردرد    تعداد واحد: .......      پیش نیاز:گذراندن دوره فیزیوپاتولوژی   رشته: پزشکی                 مقطع تحصیلی: کارآموزی   سال تحصیلی :1400-99      نیمسال:اول     مسئول درس:......       مدرسین:آقای دکتر ابوالقاسم رحیمدل

مقدمه:

در این درس فراگیر با چگونگی برخورد با بیمار مبتلا به انواع سردرد آشنا می شود نحوه افتراق انواع سردرد را می شناسد نحوه انجام اقدامات تشخیصی مناسب را باد خواهد گرفت و در نهایت روش های درمانی انواع سردرد را می آموزد.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

آشنایی فراگیر با نحوه تشخیصی و درمانی انواع سردرد ها و همچنین آشنایی با موارد اورژانسی سردرد و انتخاب بیماران مبتلا که نیاز به اعزام در مراکز بالاتر دارند.

هدف کلی:فراگیر برخورد بالینی با انواع سردرد را می آموزد.

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند با شرح حال و معاینه نوع سردرد را تشخیص دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-تشخیص سردرد

2-سردرد های حاد

3-سردردهای مزمن

4-سردرد و بیماری های سیستمیک

5-اورژانسهای سردرد

 

 

 

 

شناختی سطوح بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار گزینه ای شفاهی-ایستگاهیmini –sex

Dops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

 

 

 

2-فراگیر سردرد با خطر بالا را از بقیه موارد تشخیص دهد

سردرد

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

3-فراگیر با شرح حال و معاینه محل و کیفیت سردرد را تشخیص دهد

سردرد

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

4- فراگیر علل سیستمیک سردرد را از علل نورولوژیک تشخیص دهد

سردرد

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

5-فراگیر علل تشدید کننده و تخفیف دهنده سردرد را توضیح دهد

سردرد

شناختی

سخنرانی-روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای -شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

6-فراگیر علائم همراه سردرد را نام ببرد

سردرد

شناختی

سخنرانی-روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای -شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

7-فراگیر موارد استفاده از پاراکلینیک را توضیح دهد

پاراکلینیک

شناختی

سخنرانی-روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای -شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

8-فراگیرموارد پاراکلینیک مناسب را تشخیص دهد

پاراکلینیک

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

9- فراگیرانواع سردرد افتراقی را تشخیص دهد

سردرد افتراقی

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

10-فراگیر موارد نیاز به ارجاع بیمار به مراکز تخصصی بالاتر را تشخیص دهد

 

 

ارجاع بیمار

 

 

 

 

 

شناختی سطوح بالا

 

 

 

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

 

 

Kf.pmp

 

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

 

 

دوشنبه ساعت

12:30

11- فراگیر انواع و روشهای درمانی غیر دارویی سردرد را توضیح دهد

روشهای درمانی غیر دارویی

شناختی

سخنرانی-روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای -شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

12-فراگیر انواع درمانهای دارویی سردرد را از سایر اقدامات درمانی تشخیص دهد

درمانهای دارویی

شناختی سطوح بالا

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

13-فراگیر پیش آگهی و سیر انواع سردرد را توضیح دهد

سیر انواع سردرد

شناختی

سخنرانی-روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای -شفاهی

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

14-فراگیر بتواند پیگیری لازم را در مورد انواع سردرد ها تشخیص دهد.

 

 

 

 

انواع سردرد

 

 

 

 

 

 

 

شناختی سطوح بالا

 

 

 

 

 

 

سخنرانی-آموزش بر بالین بیمار-محیط های شبیه سازی شده در درمانگاه

 

 

 

 

 

Kf.pmp

دکتر ابوالقاسم رحیمدل

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

ارائه مقالات مناسب-شرکت در بحث گروهی

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 سوال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
52
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal