دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سردرد

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: اعصاب                           نام درس: سردرد                       تعداد واحد: 1                     پیش نیاز: کار آموزی اعصاب

رشته: اعصاب                          مقطع تحصیلی: کارورزی              سال تحصیلی :.1400-99

نیمسال:.دوم                            مسئول درس:.........                         مدرسین:.دکتر علی ملت

مقدمه:سردرد یکی از شایعترین و مهمترین شکایات روزمره بیماران می باشد که گاهی می تواند پیش درآمد بیماریهای خطرناکی مانند تومور مغز و یا آرتریت تمپورال باشد.لذا دانستن نحوه اخذ شرح حال مناسب و معاینه دقیق اهمیت شایانی در تشخیص و درمان بیماری دارد.

 

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):کارورز بتواند موارد سردرد ثانویه را برای معاینه دقیق به متخصص مغز و اعصاب ارجاع دهد . علل سردرد اولیه و ثانویه و نحوه درمان آنها را یاد بگیرد.

هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

 1-فراگیر بتواند سردرد اولیه و ثانویه را بشناسد

 

 

تعریف سردرد اولیه و ثانویه

 

 

 

سطوح بالای شناختی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی /روش های مبتدی بر حل مساله/اسلاید و فیلم

 

 

 

چهار گزینه ای/شفاهی تشریحی تغییر یافته/

OSCE

 

 

 

 

دکتر علی ملت

 

 

 

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

2- فراگیر بتواند علایم خطر در سردرد را نام ببرد(Red Flag)

سردرد

 

- Red Flag

شناختی

سخنرانی/روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

3-فراگیر بتواند نحوه تشخیص سردرد میگرنی و تنشی را توضیح دهد

یادگیری سردر میگرن و تنشی ˝

شناختی

سخنرانی/روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

4-فراگیر بتواند معاینه سردرد را انجام دهد.

معاینه سردرد و نحوه استفاده از اوفتالموسکوپ ˝

عملکردی

سخنرانی تعاملی /روش های مبتدی بر حل مساله/آموزش بر بالین/اسلاید و فیلم

چهار گزینه ای/شفاهی تشریحی تغییر یافته/OSCE/آزمون عملی

دکتر علی ملت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

5- فراگیر بتواند نحوه درمان اورژانسی سردرد را توضیح دهد

انواع درمان اورژانسی سردرد ˝

شناختی

سخنرانی/روشهای یادگیری در گروه های کوچک

چهار گزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

6- فراگیر بتواند داروهای پروفیلاکسی سردرد را تشخیص دهد.

داروهای سردرد˝

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی /روش های مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/اسلایدو فیلم

چهار گزینه ای/شفاهی تشریحی تغییر یافته/OSCE

دکتر علی ملت

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

7- فراگیر در ارزیابی سردرد موارد پاراکیلینیکی را توضیح دهد

 

 

 

خواندن سی تی اسکن ˝

 

 

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

سخنرانی/روشهای یادگیری در گروه های کوچک

 

 

 

 

 

 

چهار گزینه ای /شفاهی

 

 

 

دکتر علی ملت

 

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

1-      مطالعه منابع موجود  2حضور در درمانگاه و معاینه بیمار مبتلا به سردرد

 

نحوه نمره دهی

1-حضور در درمانگاه 40%    2-ارزیابی فراگیر در درمانگاه 40%     3-آزمونهای شفاهی 20%

 

منابع آموزشی

درسنامه اعصاب

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
70
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal