دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تشنج

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب                 نام درس: تشنج              تعداد واحد: ..........               پیش نیاز: داخلی رشته: پزشکی

      مقطع تحصیلی: کارآموزی       سال تحصیلی :1400-99   نیمسال:اول          مسئول درس:.........        مدرسین:دکتر علی ملت

مقدمه:

در این درس فراگیر با تشنج آشنا می شود و نحوه تشخیص و افتراق ان با علایم مشابه را یاد خواهد گرفت و برخورد بالینی و اقدامات تشخیصی و درمانی را فرا خواهد گرفت.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

فراگیر یاد خواهد گرفت که از طرق معاینه و شرح حال بتواند علت علایم بیماری (تشنج) را تشخیص دهد و سپس براساس آن اقدامات تشخیصی و درمانی خود را انتخاب کند.

هدف کلی:

فراگیر برخورد بالینی با بیمارانی که با شکایت تشنج مراجعه می کنند را یاد بگیرد.

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند با اخذ شرح حال،تشنج واقعی را از کاذب تشخیص دهد

تشنج

انواع

تشخیص افتراقی

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی/روشهای  بمتدی بر حل مساله/نمایش اسلاید و فیلم/یاد گیری مبتدی بر مورد

ü                 چهار گزینه ای/OSCE/ آزمون عملی /آزمون های استدلالی

دکتر علی ملت

 

2-فراگیر بتواند براساس شرح حال و معاینه،تشنج را از سنکوپ تشخیص دهد

شرح حال و معاینه،

تشنج

 

سطوح بالای شناختی

 

 

سخنرانی تعاملی/روشهای  بمتدی بر حل مساله/نمایش اسلاید و فیلم/یاد گیری مبتدی بر مورد

ü                 چهار گزینه ای/OSCE/ آزمون عملی /آزمون های استدلالی

دکتر علی ملت

 

3-فراگیر بتواند در ارزیابی تشنج از ابزار های فرابالینی استفاده کند.

ارزیابی تشنج

عملکردی

شبیه سازی/سخنرانی تعاملی/روشهای حل مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای/آمزون عملی/OSCE/ایستگاهی

دکتر علی ملت

 

4-فراگیر در ارزیابی سنکوپ موارد پاراکیلینیکی توضیح دهد

 ارزیابی سنکوپ

شناختی

ü              سخنرانی / یادگیری در گروه های کوچک

چهارگزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

 

5-فراگیر بتواند درمان تشنج را توضیح دهد

درمان تشنج

شناختی

ü              سخنرانی / یادگیری در گروه های کوچک

 

چهارگزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

 

6-فراگیر بتواند با شرح حال و معاینه،تشنج واقعی را از کاذب تشخیص دهد.

معاینه تشنج واقعی از کاذب

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی/روشهای  بمتدی بر حل مساله/نمایش اسلاید و فیلم/یاد گیری مبتدی بر مورد

چهار گزینه ای/OSCE/ آزمون عملی /آزمون های استدلالی

دکتر علی ملت

 

7-فراگیر بتواند تنشج واقعی و کاذب را از  سنکوپ تشخیص دهد.

تشخیص تنشج واقعی و کاذب

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی/روشهای  بمتدی بر حل مساله/نمایش اسلاید و فیلم/یاد گیری مبتدی بر مورد

چهار گزینه ای/OSCE/ آزمون عملی /آزمون های استدلالی

دکتر علی ملت

 

8-فراگیر بتواند با شرح ومعاینه انواع تشنج را از هم تشخیص دهد

معاینه انواع تشنج

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی/روشهای  بمتدی بر حل مساله/نمایش اسلاید و فیلم/یاد گیری مبتدی بر مورد

چهار گزینه ای/OSCE/ آزمون عملی /آزمون های استدلالی

دکتر علی ملت

 

9-فراگیر بتواند اقدامات لازم در مواجهه با تشنج اورژانسی را  انجام دهد.

اقدامات لازم در مواجهه با تشنج اورژانسی

عملکردی

شبیه سازی/سخنرانی تعاملی/روشهای حل مبتدی بر حل مساله

چهار گزینه ای/آمزون عملی/OSCE/ایستگاهی

دکتر علی ملت

 

10-فراگیر در درمان اختصاصی انواع تشنج را نام ببرد

 

 

 

 

 

 

 

درمان اختصاصی انواع تشنج

 

 

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

 

ü              سخنرانی / یادگیری در گروه های کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای /شفاهی

دکتر علی ملت

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

نحوه برخورد با بیمار با شکایت تشنج به صورت فلوچارت تهیه شود.

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 وال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
64
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal