دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارورزی

قوانین و مقررات آموزشی کارورزان محترم بخش اعصاب

1- رعایت کامل شئونات اخلاقی و دینی.

2- پوشیدن روپوش مناسب و استفاده از اتیکت.

3- کارورز ماهیانه 2 روز حق استفاده از مرخصی را دارد.برگه مرخصی باید به امضای کارورز جانشین ،استاد مربوطه و در نهایت مدیر گروه برسد.

4-حضور در درمانگاه الزامی است.

5- تمامی پرونده های بیماران بستری در ICU  وبخش اعصاب می بایست دارای شرح حال (بخصوص در مورد بیمارن بستری شده در کشیک)  Progress Note , On Service and Off Service Note  باشد.

6- کارورز باید نسبت به نتایج آزمایشگاهی و پاراکلینیکی جدیدبیمار اشراف کامل داشته باشد.

7- برگه مشاوره های انجام شده باید پس از مشاهده، ممهور به  مهر کارورزشود. وارد کردن دستورات می باییست با هماهنگی  ایستگاه پرستاری و استاد مربوطه صورت گیرد.

8- کارورز اعصاب زمانی می تواند بخش را برای کارهای دیگر (مانندکلاس،درمانگاه و ...) ترک نماید که کلیه کارهای مربوط به بیماران بخش را با هماهنگی ایستگاه پرستاری به پایان رسانیده باشد.

9- پیگیری انجام پاراکلینیک درخواستی و مشاوره ای.

10- پر کردن کامل برگه درخواستهای پارکلینیک و مشاوره ای ممهور به مهر کارورز محترم و استاد مربوطه.

11- همکاری با سایر کارورز ها در صورت شلوغی و پر کاری بخش.

12- همراهی بیماران بد حال در صورت انتقال به بخش های ویژه یا جهت انجام اقدامات پاراکلینیک.

13- کلیه برگ در خواست پاراکلینیک از جمله CT , MRI  و مشاوره و... به طور کامل تکمیل شود.

14- گذاشتن لوله معده ،گذاشتن سوند اداری ABG  و تهیه لام خون محیطی ،تفسیر مقدماتی ECG

15- خرید و فروش کشیک ممنوع است.در صورت احراز این عمل، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

16-برنامه کشیک می بایست در روز اول نوشته شود و به تائید مدیر گروه برسد. هرگونه تغییر در برنامه کشیک می بایست به صورت مکتوب و با موافقت مدیر گروه باشد.

17-ساعت تحویل کشیک، 7:30 صبح و در روز تعطیل ساعت 8 صبح می باشد.کلیه بیماران بستری در اورژانس و بخش می بایست به کارورزمحترم کشیک، تحویل داده شود.

18-کلیه بستری های در کشیک می بایست با هماهنگی استاد آنکال  یا استاد مربوطه باشد.

19-درصورتیکه در ساعات کشیک ( تا قبل از 12 شب) بیمار مربوط به استاد غیر آنکال دچار مشکل شود، کارورز کشیک میبایست با استاد مربوط تماس بگیرد و در صورت در دسترس نبودن استاد مربوط، با استاد آنکال تماس برقرار نماید.

20-در صورت نیاز به تعبیه سوند معده،سوند فولی وECG این کار باید در اورژانس انجام شود.

21-کنترل علائم حیاتی در بخش بصورت TDS می باشد.

22-در انتهای کلیه دستورات بخش RPO ثبت شود.

23-در ابتدای دستورات می بایست Impression , Condition , Position ,Activity ,Diet  ثبت شود.

24-ثبت دستورات فیزیوتوراپی در دستور پزشک.

25-Order  بیماران پس از ویزیت بیماران در بخش باید نوشته شود.

26-کنترل دارو هایی که بیمار قبلا مصرف می کرده و وارد نمودن در دستور دارویی با هماهنگی پزشک معالج.

27-دستورات وارد شده در پرونده به طور کامل شامل تاریخ ،ساعت،شکل دارویی ،دوز دارو،روش تجویز،زمان تجویز،خوش خط و نام تجاری دارو به طور کامل وارد شود.

28-کارورز باید قبل از اقدام به بستری بیمار در بخش اعصاب، از تمام اقدامات پاراکلینیکی انجام شده در اورژانس مطلع شود و سپس با هماهنگی استاد آنکال نسبت به بستری بیمار اقدام نماید.

29-دستور آزمایشات و اقدامات پاراکلینیک و دستورات بیمار نباید تکراری باشد، مگر آنکه پزشک معالج نیاز به تکرار را یادآوری نماید.

30-ساعت حضور در بخش از ساعت 7:30 الی 14 می باشد.

31-ویزیت بیماران جدید بستری در بخش می بایست حداکثر ظرف مدت نیم ساعت پس از اعلان توسط ایستگاه پرستاری صورت گیرد.

32-order گذاری پاراکلینیک های مهم (مخصوصاً MRI) می بایست با دستور مستقیم استاد مربوطه صورت گیرد.

33-برنامه کشیک کارورزان حتما باید روز اول قبل از ساعت 11 به مسئول دفتر گروه تحویل داده شود و در این زمینه هیچ دلیلی برای تحویل دیرتر آن جایز نیست.

34-تکمیل لاگ بوک الکترونیکی قبل از اتمام دوره

 

نام کارورز: ..................................... تاریخ:.........................................                  محل مهر وامضا:

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/03
تعداد بازدید:
64
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal