دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضا هیئت علمی کنونی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم رحیمدل

پست سازمانی : عضو هیئت علمی ، مدیر گروه داخلی مغز و اعصاب بیمارستان صدوقی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: rahimdel30142@yahoo.com

شماره تماس: 31833802- 035

رزومه سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Abolghasem_Rahimdel

 رزومه پژوهشگران: http://sr.ssu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=5000278

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علی ملت اردکانی

پست سازمانی : عضو هیئت علمی ، معاون آموزشی گروه داخلی مغز و اعصاب

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ali_mellat@yahoo.com

رزومه سامانه علم سنجی:         https://isid.research.ac.ir/Ali_MellatArdekani

رزومه سامانه پژوهشگران: http://sr.ssu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=5002758

        محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر مرضیه ابوترابی  زارچی

پست سازمانی : عضو هیئت علمی ، معاون پژوهشی گروه داخلی مغز و اعصاب

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی بیماری های مغز و اعصاب-فلوشیپ MS

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: marcie.ab@gmail.com

رزومه سامانه علم سنجی:         https:// https://isid.research.ac.ir/Marzie_Abotorabizarchi

رزومه سامانه پژوهشگران: http://sr.ssu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=5004460

        محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر شرافت

پست سازمانی : عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sherafat.a@gmail.com

رزومه سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Amir_Sharafat

رزومه سامانه پژوهشگران: http://sr.ssu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=5009040

        محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر پریسا آیت اللهی

پست سازمانی :کادر درمانی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی بیماری های مغز و اعصاب

رزومه سامانه علم سنجی

رزومه سامانه پژوهشگران: http://sr.ssu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=5002185

        محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/20
تعداد بازدید:
204
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal