دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كدهاي اخلاق در پژوهش هاي پزشكي

http://mehr.tums.ac.ir/Codes.aspx    جهت مشاهده موارد زير با اين لينك به اينترنت متصل شويد 

راهنماي اختصاصي:-راهنماي اخلاقي پژوهش درژنتيك

راهنماي اخلاقي پژوهش درگروه هاي آسيب پذير

راهنماي اخلاقي پژوهش درحيوانات

راهنماي اخلاقي پژوهش درپيونداعضا

راهنماي اخلاقي پژوهش درگروه هاي خاص

راهنماي اخلاقي كازآزمايي هاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهش برگامت ورويان

راهنماي اخلاقي پژوهش درمواردHIV,AIDS

راهنماي اخلاقي به صورت كلي وعمومي

راهنماي اخلاقي پژوهش برروي عضو بافت انساني

راهنماي سندجامع اخلاقي نظام دارويي ايران

راهنماي اخلاقي پژوهش برسلول هاي بنيادي

راهنماي اخلاقي پژوهش برحيوانات آزمايشگاهي

آيين نامه رسيدگي به كميته اخلاق

كدهاي اخلاق

دستورالعمل كشوري اخلاق درانتشارآثارپژوهشي علوم پزشكي

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
162
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal