دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح ها

عنوان طرح

1. بررسی دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان و مادران نوزادان بستری

در رابطه با ضعف و قوت ارتباط برقرار شده

2. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره و آموزش با فیلم آموزشی براختلال

عملکرد جنسی دوران بارداری در زوجین مراجعه کننده به کلاسهای آمادگی زایمان فیزیولوژیک درمانگاه های منتخب شهر یزد 1394

3. بررسی چالشها و راهکارهای پذیرش واکسن HPV در پرسنل پرستاری و مامایی

از دیدگاه صاحب نظر ارائه خدمات سلامت

4. نیازسنجی آموزش سلامت جنسی زنان نخست باردار شهر یزد سال 1394: به روش دلفی

5. درک پرستاران بخش مراقبت ویژه قلبی از صلاحیتهای آموزشی و ارائه بسته آموزشی

6. اثربخشی مشاوره بارویگردزوج درمانی بر درمان واژینیسموس

7. بررسی ارتباط هوش هیجانی با عملکرد جنسی زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز

بهداشتی -درمانی شهر یزد در سال 1394

8. بررسی راهکارهای ارتقا انگیزه یادگیری دردانشجویان پرستاری مامایی ازدیدگاه

اساتید و دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه غلوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

درسال 95

9. بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید

صدوقی یزد

10. ارتقاء کیفیت یادگیری بالینی دانشجویان مامایی با بکارگیری مدل یک به یک:

مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی

11. بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارامدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع2

12. طراحی فرم رضایت آگاهانه فرآیند IUD گذاری: تکنیک دلفی

13. بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر درد و خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

14. تاثیر برنامه ی آموزش سیستم طبقه بندی زخم فشاری بر توانایی تشخیص تمایزی دیداری پرستاران بالینی در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد درسال 1399

15. تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر امید به زندگی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد

16. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره و آکوزش با فیلم آموزشی عملکرد جنسی در دوران بارداری بر اختلال عملکرد جنسی زوجین مراجعه کننده به کلاس های آمادگی زایمان فیزیزولوژیک درمانگاهای منتخب شهر یزد 1394

17. بررسی ارتباط هوش هیجانی با عملکرد جنسی زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در سال 1394

18. بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر خود کار آمدی مربوط به بهداشت دهان و دندان در مادران باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی کرمی یزد

19. بررسی تاثیر تصویر سازی ذهنی بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

20. ارتباط جهت گیری مذهبی با رفتارهای پیشگیری کننده از کرونا در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهیدصدوقی یزد

21. مقایسه تاثیر کلاس وارونه وآموزش سنتی بر دانش و نگرش مربوط به علائم حیاتی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1399

22. بررسی تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی و فشار مراقبتی همسر بیماران تحت عمل رزکسیون تومور مثانه از طریق مجرا

23. طراحی مدل مفهومی نیازهایمشاوره ای و مراقبتی سلامت باروری و جنسی زنان در همه گیری کووید 19 از دیدگاه ماماهای شهرستان یزد و بندرعباس سال 1399

24. بررسی ویژگی های دموگرافیکی ،بالینی و آزمایشگاهی به همراه میزان آگاهی و رعایت نکات پیشگیری در بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید(COVID-19 ) در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1399

25. بررسی تاثیر موسیقی براسترس پرستاران بخش مراقبت ویژه مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید 2019 COVID-19

26. بررسی آمادگی گذر از دانشگاه به کار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1399

27. بررسی اثربخشی آموزش مجازی اصول اخلاقی به شیوه روایتگری بر هوش اخلاقی دانشجویان پرستاری

28. بررسی اثر بخشی آموزش مجازی در دوره پاندمی کووید19 ازدیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1399

29. بررسی تطبیق فرهنگی؛ روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به ناباروری در بین مراجعه کنندگان به مرکز ناباروری یزد در سال 99

30. بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی آنلاین بر اضطراب، استرس و افسردگی افراد نابارور: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

31. ازدواج کودکان: یک مرور سیستماتیک

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/07
تعداد بازدید:
201
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal