دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولويت هاي پژوهشي

نامه شبكه ملي تحقيقات پرستاري         اولويتهاي پژوهشي شبكه ملي تحقيقات پرستاري

عناوين تحقيقاتي پيشنهادي گروه پرستاري (اولويت ها)

·         بررسي تاثير مراقبت هاي  مبتني بر شواهد بر كيفيت مراقبت و رضايتمندي بيماران

·         انجام پژوهش هاي كمي، كيفي و تلفيقي در حوزه سلامت بيماران و خانواده ها

·         پژوهش در مديريت مراقبت هاي پرستاري

·         پژوهش در آموزش مراقبت هاي پرستاري

·         انجام پژوهش هاي كمي، كيفي و تلفيقي بر كيفيت زندگي بيماران

·         انجام پژوهش هاي ابزار سازي و روانسنجي ابزار مرتبط با مراقبت هاي پرستاري

·         نياز سنجي در مراقبت هاي پرستاري

·         نياز سنجي در آموزش پرستاري

·         خود مراقبتي در بيماران قلبي

·         خود مراقبتي در بيماران ديابتي

·         آموزش بيمار قبل و بعد از انجام تست هاي تشخيصي

·         توانمند سازي پرستاران در بالين ( سالمندي ويژه )

·          بررسي تأثير طب مكمل در بهبود كيفيت زندگي بيماران  پرستاران

·          مقايسه روش هاي مختلف مراقبت هاي پرستاري

·         آموزش مراقبت از نوزاد نارس

·         خود مراقبتي در كودكان

·         آموزش به خانواده نوزادان بيمار ( مراقبت خانواده محور)

·          آموزش مراقبت در ديابت كودكان و نوزادان

·         مراقبت در بيماري هاي تنفسي نوزادان

 

عناوين تحقيقاتي پيشنهادي گروه مامايي (اولويت ها)

·         راهكارهاي ارتقاء سلامت جنسي و باروري در والدين

·         طراحي بسته آموزشي سلامت جنسي براي نوجوانان مسلمان

·         نياز سنجي سلامت جنسي زنان مبتلا به سرطان

·         نيازسنجي سلامت جنسي زنان معلول

·         نيازسنجي سلامت جنسي سا لمندان

·         استفاده از فناوري اطلاعات در ارائه خدمات مامايي

·         استفاده از رويكردهاي مشاوره اي در ارتقاء سلامت زنان

·         طراحي و روانسنجي ابزارهاي بومي مورد نياز در تحقيقات مامايي

·         كاربردهاي طب مكمل در حاملگي و زايمان        

·         Self care  &  self    help in pregnancy, birth & neonatal period           

·         خود مراقبتي در بيماري هاي نوپديد زنان از جمله HPV 

·          ارتقاء سلامت باروري در زنان مبتلا به  HIV

·         تهيه بسته سلامت باروري براي زنان

·         آموزش خودمراقبتي در مادران باردار ديابتيك

·         آموزش خودمراقبتي در مادران باردار مبتلا به بيماري هاي مزمن

·         نياز سنجي از زنان نخست زا  درباره زايمان طبيعي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
176
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal