دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء موسس

1-دکتر بهناز انجذاب

emailbehnazenjezab@yahoo.com


محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

2-دکتر مریم افتخار

email:eftekhar@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور: مرکز تحقیقات ناباروری

3-مهشید بکایی

email: Mah _bokaie@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

4-زهرا پورموحد

email: Movahed446@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

5-دکتر تهمینه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/24
تعداد بازدید:
235
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal