دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
صدا و سيما

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه سه سیما (سلام صبح بخیر) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (25 آبان1398)

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو سیما ( زنده باد زندگی) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (24 مهر 1398)

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه سه سیما (سلام صبح بخیر) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (24 مهر 1398)

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه آموزش( دکتر سلام) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (24 مهر 1398)

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک سیما(صبح بخیر ایران) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (23 مهر 1398)

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو ( زنده باد زندگی)با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (27 مرداد 1398)

اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در خصوص تب مالت توسط شیر و لبنیات آلوده در شبکه سلامت

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در خصوص ذخیره شیر مادر برای تغذیه نوزاد در شبکه سلامت

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو (زنده باد زندگی) با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (15 مرداد 1398)

- دومین بخش حضور دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه صبح بخیرایران شبکه یک (7مرداد 1398)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "توجه به ایمنی غذای نوزادان و کودکان" (31 تیر 1398)

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در خصوص سلامت شیر مادر در شبکه سلامت

- گفتگوی زنده تلویزیونی سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در شبکه آموزش برنامه دکتر سلام، در خصوص "انگل های بیماری زا در مواد غذایی" (20 تیر 1398)

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در خصوص سمی بودن هسته تلخ زردآلو در شبکه سلامت

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در مورد بهداشت غذای مادر و کودک در شبکه سلامت

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "پیشگیری از بیماری ویروسی تب کریمه کنگو" (20 خرداد 1398)

- برنامه تلویزیونی دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک (11 اردیبهشت 1398)

- قسمت بیست و هشتم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (10 اردیبهشت 1398)

- قسمت بیست و هفتم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (3 اردیبهشت 1398)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "پیشگیری از مسمومیت با قارچ های سمی" (28 فروردین 1398)

- قسمت بیست و ششم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (27 فروردین 1398)

- برنامه تلویزیونی دکتر سلام با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه آموزش (27 فروردین 98)

- قسمت بیست و پنجم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (22 فروردین 1398)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "سلامت مواد غذایی در مناطق سیل زده" (19فروردین1398)

- قسمت بیست و چهارم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (14 فروردین 1398)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "ایمنی غذا در سفرهای نوروزی" (27 اسفند 1397)

- قسمت بیست وسوم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (30 بهمن 1397)

مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "خطر خوراندن عسل به نوزادان" (22 بهمن 1397)

- قسمت بیست و دوم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (16 بهمن 1397)

- قسمت بیست و یکم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (9 بهمن 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "وجود هورمون در گوشت مرغ" (8 بهمن 1397)

- قسمت بیستم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (2 بهمن 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص " سم آکریلامید در سیب زمینی" (30 دی 1397)

- قسمت نوزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (25 دی 1397)

- دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه نسخه شبکه یک (29 آذر 1397)

- قسمت هجدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (29 آذر 1397)

- قسمت هفدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (20 آذر 1397)

- قسمت شانزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (13 آذر 1397)

- قسمت پانزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (6 آذر 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت، در خصوص "سم آفلاتوکسین در شیر مادر" (30 آبان 1397)

- قسمت چهاردهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (29 آبان 1397)

- قسمت سیزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (15 آبان 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو ایران، برنامه پیک بامدادی در خصوص "ارتباط انگل توکسوپلاسما با احتمال تصادفات رانندگی" (9 آبان 1397)

- قسمت دوازدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (1 آبان 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت در خصوص "ارتباط انگل توکسوپلاسما با تصادفات رانندگی" (30 مهر 1397)

- گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه قرآن (24 مهر 1397)

- قسمت یازدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (24 مهر 1397)

- گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه آموزش (24 مهر 1397)

- گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه یک سیما (24 مهر 1397)

- قسمت دهم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (17 مهر 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت در خصوص نقش مورچه در انتقال کرم کبدی خطرناک (16 مهر 1397)

- قسمت نهم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (5 مهر 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (دکتر بهادر حاجی محمدی) در رادیو سلامت در خصوص اجزاء گوشتی حرام حیوانات (1 مهر 1397)

- گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه دو سیما (17 شهریور 1397)

- قسمت هشتم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (17 شهریور 1397)

- معرفی آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا در شبکه چهار سیما (3 شهریور 1397)

- قسمت سوم گفتگوی زنده امیر حسین مدرس با دکتر بهادر حاجی محمدی (3 شهریور 1397)

- قسمت هفتم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (3 شهریور 1397)

- قسمت ششم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (25 مرداد 1397)

- قسمت پنجم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (11 مرداد 1397)

- قسمت چهارم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (14 تیر 1397)

- پخش تلویزیونی پیام دکتر رضا ملک زاده (معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) به مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

- قسمت دوم گفتگوی زنده امیر حسین مدرس با دکتر بهادر حاجی محمدی (12 تیر 1397)

- قسمت سوم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (31 خرداد 1397)

- قسمت دوم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه سلامت (17 خرداد 1397)

- دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه سلامت- بخش اول (27 اردیبهشت 1397)

- معرفی مجله علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا در رادیو سلامت (21 اردیبهشت 1397)

- گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در برنامه طبیب شبکه 3 سیما (15 اردیبهشت 1397)

- گزارش شبکه تلویزیونی تابان (استان یزد) در مورد اولین مجله علمی پژوهشی سلامت غذای کشور

- گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در برنامه مهمان خانه شبکه چهار سیما (16 بهمن 1396)

- گفتگوی تلویزیونی دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا) در برنامه دکتر سلام شبکه آموزش سیما (25 آذر1396)

- معرفی مرکز تحقیقات در رادیو سلامت (28 آبان 1396)

- گزارش تلویزیونی شبکه خبر صدا و سیما از مراسم افتتاح رسمی مرکز (شبکه خبر- 5 آبان 1394)

- گزارش تصویری اظهارات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مراسم افتتاح رسمی مرکز (5 آبان 1394)

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/22
تعداد بازدید:
286
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal