دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارگاه ها

1.       كارگاه "آشنايي با نحوه نمايه سازي مجلات علمي" در تاريخ 93/6/19 (مدرس: دكتر محمد باقر ركني)

2.       كارگاه "اصول مقاله نويسي" در تاريخ 93/6/20 (مدرس: دكتر محمد باقر ركني)

3.       كارگاه "Endnote" در تاريخ 93/7/17و 93/7/18 (مدرس: مهندس ابوالقاسم اسدي)

4.       كارگاه "آشنايي با اصول پروپوزال نويسي" در تاريخ 93/7/30 (مدرس: دكتر بهادر حاجي محمدي)

5.       كارگاه "آشنايي با مباني مقدماتي نگارش مقالات علمي" در تاريخ 93/8/3 (مدرس: دكتر بهادر حاجي محمدي)

6.       كارگاه "Concept Map" در تاريخ 93/8/8 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي – بهاره پاك سرشت)

7.       كارگاه " بيوانفورماتيك " در تاريخ93/8/25 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

8.       كارگاه " كاربرد بافت شناسي در تشخيص تقلبات فرآورده هاي گوشتي" در تاريخ 93/9/27 (مدرس: مهندس فرخنده ايزدي)

9.        كارگاه "SPSS" در تاريخ 93/12/1 (مدرس: دكتر مهدي آقا باقري)

10.   كارگاه "DNA Extraction" در تاريخ 94/3/4 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

11.   كارگاه "آشنايي با الكتروفورز" در تاريخ 94/3/6 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

12.    كارگاه" PCR"در تاريخ 94/3/6 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

13.    كارگاه "كشت سلولي" درتاريخ  94/3/7 (مدرس: دكتر اكرم آستاني)

14.   كارگاه "ELISA"  در تاريخ 94/7/16 (مدرس: وحيد عجمين)

15.   كارگاه"مقاله نويسي فارسي" در تاريخ 94/8/28 (مدرس: دكتر فريماه شمسي)

16.   كارگاه "   ELISAپيشرفته" در تاريخ 95/3/6 (مدرس: وحيد عجمين)

17.   كارگاه"Concept map" در تاريخ 95/4/27و 95/4/28 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

18.   كارگاه" Real timeو آناليز "Real timeدر تاريخ 96/3/17 (مدرس: دكتر مسعود توحيدي فر)

19.   كارگاه"  PCR و الكتروفورز"در تاريخ 96/4/12 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

20.   كارگاه "DNA Extraction" در تاريخ 96/4/13 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

21.   كارگاه "RNA Extraction" در تاريخ 96/7/27 (مدرس: نسرين كيوان لو- مرضيه زماني)

22.   كارگاه " الايزا" در تاريخ 96/8/10 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

23.   كارگاه "كار با حيوانات آزمايشگاهي و تشريح" در تاريخ 96/9/1 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

24.   كارگاه "كشت سلولي" در تاريخ 96/9/22 (مدرس: دكتر اكرم آستاني)

25.   كارگاه" PCR"در تاريخ 96/9/28 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

26.   كارگاه الايزا" در تاريخ 96/10/20 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

27.   كارگاه الايزا" در تاريخ 96/10/24 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

28.   كارگاه  آشنايي با تكنيك واكنش زنجيره اي پليمراز" در تاريخ 97/2/4 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

29. كارگاه  آشنايي با ژل آگارز الكتروفورز" در تاريخ 97/2/5 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي- سعيده السادات حسيني)

30. كارگاه  آشنايي با اصول تهيه محيط كشت و روش كشت در صنايع غذايي " در تاريخ 97/2/10 و  97/2/11 (مدرس: مهرنوش شيردلي - سعيده السادات حسيني)

31. كارگاه PCR " در تاريخ 97/10/3 (مدرس: دكتر گيلدا اسلامي)

32. كارگاه كار با حيوانات آزمايشگاهي و تشريح" در تاريخ 97/11/2 (مدرس: سعيده السادات حسيني- سلمان احمديان)

33. كارگاه آشنايي با روش هاي تشخيصي انگل هاي مواد غذايي " در تاريخ 97/12/11 (مدرس: خانم پورنصير- خانم مدرسي)

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
209
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal