دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء كميته علمي

اعضاء كميته علمي

·       دكتر افشين آخوندزاده بستي (عضو هيأت علمي دانشگاه تهران)

·       دكتر محمد حسن احرامپوش  (رياست دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر سهيل اسكندري (عضو هيأت علمي سازمان غذا و دارو)

·       دكتر گيلدا اسلامي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر سيد شمس الدين اطهاري (دبير كانون هلال احمر دانشگاه تربيت مدرس)

·       دكتر فاطمه اكرمي مهاجري  (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر منصور اميدي (عضو هيأت علمي دانشگاه تهران)

·       دكتر اسكندر اميدي نيا (عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران)

·       دكتر مسعود توحيدفر (عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)

·       دكتر محمود تولايي (عضو هيأت علمي دانشگاه بقيه الله الاعظم (عج) و رئيس انجمن ژنتيك كشور)

·       دكتر غلامرضا جاهد (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران)

·       دكتر بهادر حاجي محمدي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر هدايت حسيني (عضو هيأت علمي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

·       دكتر نير اعظم خوش خلق سيما (رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران)

·       مهندس كاظم دشتكيان (معاون پژوهش و فناوري مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد)

·       دكتر احمدعلي زارع مهرجردي (رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد)

·       دكتر هنگامه زندي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر محمد شاهدي (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان)

·       دكتر نبي شريعتي فر (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران)

·       دكتر مرتضي صمدي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر احسان فراشاهي يزد (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر مصطفي قانعي (دبير ستاد توسعه زيست فناوري و رئيس انستيتو پاستور ايران)

·       دكتر بهزاد قره ياضي (رئيس انجمن ايمني زيستي ايران)

·       دكتر عيسي كلانتري (مشاور معاون اول رئيس جمهور و دبير كل خانه كشاورز)

·       مهندس سميرا كهك (دبير شوراي مشورتي مركز ملي ايمني زيستي و عضو هيأت مديره انجمن ايمني زيستي ايران)

·       دكتر مطهره محسن پور (سرپرست بخش مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي پژوهشكده بيوتكنولوژي)

·       دكتر مهدي مختاري (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       مهندس فهيم دخت مختاري (عضو هيأت علمي پژوهشگاه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)

·       دكتر علي مرادي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر عليرضا مرادي (رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر سيد الياس مرتضوي (قائم مقام پژوهشكده بيوتكنولوژي در امورمهندسي ژنتيك)

·       دكتر سيد محمد مشتاقيون (عضو هيأت علمي دانشگاه يزد)   

·       دكتر محمدحسين مصدق مهرجردي (معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر امير هوشنگ مهرپرور (معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر محمدرضا ميرجليلي (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر حميد ندري (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر پيمان نوروزي (رئيس بخش تحقيقات بيوتكنولوژي)

·       دكتر محمود وكيلي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

·       دكتر سيدعلي ياسيني اردكاني (عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات يزد)

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/25
تعداد بازدید:
231
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal