دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
همایش های ملی

·         ایزدی فرخنده، حاجی محمدی بهادر. مروری بر برخی آلاینده های شیمیایی سرطان زا در فراورده های گوشتی. همایش کشوری تغذیه و سرطان. یزد. 28- 30 بهمن 1393. صفحه 179.

·         ایزدی فرخنده، حاجی محمدی بهادر، صادقی نژاد جواد. مروری بر روش های تشخیص بافت های گیاهی در فراورده های گوشتی. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر.13 و14 آذر 1393.

·         صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، ایزدی فرخنده. مطالعه کارایی آزمون بافت شناسی در تعیین درصد میزان گوشت بکار رفته در فراورده های گوشتی خام. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر.13 و 14 آذر 1393.

·         حاجی محمدی  بهادر، خلعتبری لیماکی سپیده، گرایلو سکینه. آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن در شهر تنکابن پیرامون مسمومیت غذایی. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر. 13 و14 آذر 1393.

·         حاجی محمدی بهادر، اسلامی گیلدا، عریان احمد، خلعتبری سپیده. مطالعه هیستوپاتولوژیکی عوامل باکتریایی منتقله توسط نوچه لینگواتولا سراتا در بافت های حیوانی. اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 8-9 خرداد 1393. صفحه 48.

·         بخشی تهمینه، زندی هنگامه، عبداله زاده زهرا. بررسی خصوصیات سرواپیدمیولوژیک مبتلایان به تب مالت در مشهد طی سال 1393دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 15 مهر 1394. صفحه 83.

·         عبدالله زاده زهرا ، زندی هنگامه ،(1394)، بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماران مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به بیمارستانهای بهبهان، کنگره بین المللی  بروسلوز آبان 94.

·         بخشی تهمینه، زندی هنگامه،(1394) بررسی خصوصیات سرواپیدمیولوژیک مبتلایان به تب مالت در مشهد طی سال 1393، کنگره  بین المللی بروسلوز آبان 94.

·         بهادر حاجی محمدی، گیلدا اسلامی، مطهره السادات حسینی بررسی برخی نظرات پیرامون حلیت محصولات غذایی تراریخته از دیدگاه اسلام، دومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب شیراز دی ماه 94 صفحه 124.

·         لونی الهه، حسینی مطهره السادات ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر بسته بندی هوشمند درمواد غذایی. همایش ملی شیمی،صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت. 14و15 بهمن ماه1394. صفحه 311.

·         حسینی مطهره السادات، لونی الهه ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر بیماریهای غذا زاد و ایمنی مواد غذایی. همایش ملی شیمی،صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت. 14و15 بهمن ماه1394. صفحه 312.

·         شیردلی مهرنوش، اعلایی مهسا ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر کاربرد روش های بیوتکنولوژی گیاهی برای امنیت غذایی در شرایط تغییر اقلیم. همایش ملی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی.مازندران، ساری، 18 شهریور 95. صفحه 75-72.

·         اعلایی مهسا ، شیردلی مهرنوش ، حاجی محمدی بهادر.کاربرد علم بیوتکنولوژی در توسعه مزارع کشاورزی و گیاهان بومی مقاوم به خشکی درمورد استان یزد. نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404.یزد، شهریور 95. صفحه 44.

·         غفاریان ملیحه، لونی الهه، اسلامی گیلدا، حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه. (1397). مروری بر لزوم جدیت مسئولان مجلات علوم پزشکی در جهت کاهش سرقت ادبی در مقالات علمی. همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران مشهد. آبان 97. صفحه 19.

·         عباسی شوازی معصومه، حاج ابراهیمی زهرا، حاجی محمدی بهادر. (1397). نگرش و هنجار های انتزاعی در خصوص مصرف روغن تراریخته: مطالعه موردی در کارکنان مراکز سلامت جامعه شهری شهر یزد. نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. مشهد مقدس 27 الی 29 آبان 97. صفحه 405. 

 

·         غفاریان ملیحه، لونی الهه، اسلامی گیلدا، حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه. (1397). مروری بر لزوم جدیت مسئولان مجلات علوم پزشکی در جهت کاهش سرقت ادبی در مقالات علمی. همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران مشهد. آبان 97. صفحه 19.

·         عباسی شوازی معصومه، حاج ابراهیمی زهرا، حاجی محمدی بهادر. (1397). نگرش و هنجار های انتزاعی در خصوص مصرف روغن تراریخته: مطالعه موردی در کارکنان مراکز سلامت جامعه شهری شهر یزد. نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. مشهد مقدس 27 الی 29 آبان 97. صفحه 405.

·         حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه ، اسلامی گیلدا، حسینی سعیده السادات، باغبانی احمد ، پور صباغیان مجتبی، هاشمی سیده صبا ، لونی الهه. (1397). کاهش آلودگی باسیلوس سرئوس در گوشت گاو با استفاده از روش نوین پرتودهی. ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی تهران، بهمن 97.

·         حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه ، اسلامی گیلدا، حسینی سعیده السادات، هاشمی سیده صبا ، پور صباغیان مجتبی، باغبانی احمد ، لونی الهه. (1397). بررسی کاهش آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت گاو با استفاده از روش پرتو دهی. دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران ایلام، 25  بهمن.

·         حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه ، اسلامی گیلدا، حسینی سعیده السادات، پور صباغیان مجتبی، هاشمی سیده صبا ، باغبانی احمد ، لونی الهه. (1397). بررسی تاثیر پرتو الکترونی برنابودی شیگلا دیسانتری در گوشت گاو. سومین همایش بین‌المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط زنجان، اسفند 97.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/24
تعداد بازدید:
304
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal