دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فهرست خدمات آزمایشگاهی


· استخراج DNA به روش دستی salting out

· استخراج DNA به روش دستی PCI

· استخراج DNA به روش کیت­های ستونی

· استخراج DNA به روش boiling

· استخراج RNA به روش Trizol

· استخراج RNA به روش کیت­های ستونی

· سنتز cDNA

· Conventional PCR

· PCR-RFLP

· RT-PCR

· SYBR Green Real Time PCR

· Taqman Real Time PCR

· Nested PCR

· Arms PCR

· طراحی پرایمر

· الکتروفورز افقی (آگارز)

· الکتروفورز عمودی برای اسیدهای نوکلئیک (PAGE)

· الکتروفورز عمودی برای پروتئین (SDS-PAGE)

· بررسی کمی ژنوم استخراج شده با استفاده از نانودراپ

· ELISA

· Multiplex PCR

 

دریافت و اطلاعات نمونه

مشخصات نمونه دریافتی آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/14
تعداد بازدید:
314
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal