دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
عناوين فعاليت بسته

*نياز سنجي و پيشنهاد عناوين حيطه هاي شناسايي شده مورد نياز نيروهاي حدواسط هر منطقه با كمك دانشگاهها*

*همكاري در شناسايي عناوين حيطه هاي مورد نياز نيروهاي حدواسط*

*پيشنهاد برنامه هاي آموزشي ميان رشته اي بر اساس ظرفيت هاي فوق*

*همكاري در شناسايي عناوين حيطه هاي مورد نياز نيروهاي حدواسط*

*تدوين و پيشنهاد برنامه هاي آموزشي رشته هاي جديد بر اساس ظرفيت هاي منطقه اي*

*شناسايي ظرفيت هاي بومي منطقه اي با نگاه به برنامه هاي موجود*

*انطباق برنامه هاي آموزشي موجود با ظرفيت هاي بومي منطقه اي*

*بازنگري كوريكولوم هاي كليه رشته هاي هر منطقه براساس نياز هاي منطقه اي*

*همكاري در تدوين كوريكولوم رشته هاي جديد براساس نياز هاي ملي منطقه اي*

*همكاري در تدوين شيوه نامه همكاري هاي آموزشي بين بخشي*

*مطالعه، بررسي و ارائه ظرفيت هاي ميان رشته اي منطقه اي آموزش عالي خارج از حوزه سلامت با همكاري دانشگاههاي تحت پوشش*

*پيشنهاد برنامه هاي آموزشي ميان رشته اي بر اساس ظرفيت هاي فوق*

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
361
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal