دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
عناوين فعاليت بسته

*شناسايي و تامين عرصه هاي آموزش مورد نياز براي پياده سازي مواجهه زود دانشجويان درعرصه هاي جامعه و آموزش مبتني بر جامعه*

*ايجاد بستر لازم براي ارتباط موثر دانشكده ها با مراكز بهداشتي-درماني،راه اندازي مركز آموزش پاسخگوي استاندارد، بهينه سازي فيلدآموزشي جامعه نگر با توجه به مراكز در دسترس به منظور تسهيل امر اموزش*

*تدوين شيوه نامه هاي مرتبط با ارزشيابي و نظام پرداخت اعضاي هيأت علمي در راستاي تشويق اساتيد فعال در زمينه آموزش در عرصه هاي جامعه)*

*پيش بيني منابع حمايتي لازم براي حضور دانشجويان و اساتيد رشته هاي مختلف در عرصه هاي جامعه*

*برآورد و جذب منابع انساني موردنياز بخش سلامت در برش دانشگاهي مطابق الگوي كشوري*

*شناسايي نياز به توانمندي هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي براي رشد و شكوفايي دانشجويان منطقه*

*برآورد نيازهاي منطقه اي/ دانشگاهي به آموزشهاي مهارتي*

*ارائه گايدلاين هاي باليني داراي اولويت به معاونت آموزشي وزارت متبوع*

*تعيين اولويت هاي منطقه آمايشي براي تدوين گايدلاينهاي باليني*

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
301
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal