دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
میز خدمت الکترونیک
 
 
 *****************************************************************************************************************
 
 
برگزاری آزمون های علوم پزشکی                                                                                      18041026000         
 
 
1- برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری                                                                           شناسه خدمت                   بیانیه سطح توافق
 
 
2-پاسخ به استعلام رتبه تخصصی                                                                                      شناسه خدمت                   بیانیه سطح توافق
 
 
 
*****************************************************************************************************************
 
 
انتقال و مهمانی دانشجویان                                                                                               18042581100          
 
 
1-انتقالی                                                                                                       شناسه خدمت               بیانیه سطح خدمت
 
 
2-مهمانی                                                                                                      شناسه خدمت                بیانیه سطح خدمت
 
 
*****************************************************************************************************************
 
 
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی                                180425811000    
 
 
1-صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی                           شناسه خدمت       
 
 
*****************************************************************************************************************
 
 
ارائه مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی                                                          18082580000       
 
 
1-صدور تائیدیه آزمون های علوم پزشکی                                                                        شناسه خدمت            بیانیه سطح توافق
 
 
2-صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان                                                                         شناسه خدمت            بیانیه سطح توافق   
 
 
*****************************************************************************************************************
 
 

 برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه                                     18041026000       

 

 

 2-برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی                                                      شناسه خدمت        بیانیه سطح توافق

 

3-پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی         شناسه خدمت         بیانیه سطح توافق

 
 *****************************************************************************************************************
 
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی                                                          18042585000       
 
 
1- ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی                                                              شناسه خدمت                 بیانیه سطح توافق
 
 
2-آموزش دانشجویان علوم پزشکی                                                                                  شناسه خدمت                 بیانیه سطح توافق
 
 *****************************************************************************************************************
اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی                                     18082578000
 
 
 
 ******************************************************************************************************************
 
جذب اعضای هیئت علمی و مشولین تعهدات قانونی علوم پزشکی                                        18082576000
 
جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی                                                                              شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی                                       شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
 ********************************************************************************************************************
 ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی                                     18042582000
 
صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی                                                          شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی             شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی                                                                شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور                          شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور                       شناسه خدمت               بیانیه سطح توافق
 
************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1399/12/05
تعداد بازدید:
1721
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/11
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal