دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مرداد

تقويم آموزشي دوره هاي غيرحضوري مردادماه معاونت درمان

عنوان آموزشي

گروه هدف

مقطع تحصيلي

تاريخ برگزاري

روز برگزاري

منبع

معماري سازماني

( 8ساعت شغلي)

 

ويژه رشته هاي مديريت در تمامي پست ها

(رشته هاي مديريت خدمات بهداشتي و درماني، بازرگاني، دولتي، اجرايي و غيره)

كارشناس وبالاتر

98/5/2

98/5/3

چهارشنبه و پنج شنبه

منبع 1

 
 

وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر

(12ساعت شغلي)

پستهاي سازماني مسئول دفتر، متصدي امور دفتري، منشي، بايگان و شاغلين در دبيرخانه

ديپلم و بالاتر

98/5/9

98/5/10

چهارشنبه و پنج شنبه

منبع آزمون

آشنايي با استانداردهاي آزمايشگاهي

(6 ساعت شغلي)

 

علوم آزمايشگاهي و زيست شناسي

كاردان وبالاتر

98/5/16

98/5/17

چهارشنبه و پنج شنبه

منبع آزمون

حفاظت در بخش پزشكي هسته اي

راديولوژِي ،پزشكي هسته اي ،راديوتراپي ، كارشناس راديوبيولوژي

كاردان و بالاتر

98/5/16

98/5/17

چهارشنبه و پنج شنبه

كتاب حفاظت عملي در برابر تشعشع ترجمه دكتر مزداراني ، انتشارات تربيت مدرس

احكام  و مسائل شرعي مرتبط با بيماران

(8ساعت شغلي)

كليه رشته ها و پست هاي شاغل در مراكز درماني و بيمارستان ها

 

كليه مقاطع تحصيلي

98/5/23

98/5/24

چهارشنبه و پنج شنبه

منبع آزمون

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
3734
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal