دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف اداره طب ايراني و مكمل

تشكيلات تفصيلي و شرح وظايف واحد طب ايراني و مكمل (28 بند)

برنامه ريزي

بند1- تهيه برنامه عملياتي سالانه حوزه طب سنتي و مكمل بر اساس برنامه استراتژيك دانشگاه/ دانشكده

بند2- برنامه ريزي براي ترويج سبك زندگي سالم بر مبناي تعاليم اسلامي منطبق بر مباني و آموزش عمومي مردم با استفاده از ظرفيتهاي رسانه هاي محلي، مطبوعات، مساجد، اماكن مذهبي، مراكز سلامتي و ساير اماكن عمومي توسط روشهاي اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي

سازماندهي و فرايند ها

بند3- پيگيري و جاري سازي سياست ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي معاونت طب سنتي وزارت

بند4- اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهي جامعه تحت پوشش دانشگاه/ دانشكده درباره روشهاي سبك زندگي و تغذيه

بند5- اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات آيين نامه ها، قوانين و مقررات مورد نياز محققين علاقه مند به طب سنتي

بند6- شناسايي و پيگيري امور پيشكسوتان و خبرگان طب سنتي و مكمل

بند7- شناسايي و حمايت از صاحبان نسخ خطي منابع طب سنتي منطقه جهت حفظ سرمايه علمي مكتوب 

نيروهاي انساني (آموزش و توانمند سازي)

بند8- همكاري و مشاركت در آموزش بسته هاي خدمتي تهيه شده مباني و آموزه هاي طب سنتي در سطح نظام شبكه هاي بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه/ دانشكده

بند9- مشاركت در نياز سنجي، تهيه بسته هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي طب سنتي و مكمل براي شاغلين حرفه ي پزشكي در منطقه تحت پوشش دانشگاه/ دانشكده

بند10- ترويج رعايت اصول شش گانه سلامت مكتب طب سنتي در ميان آحاد جامعه با برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينار و همايش ها

راهبري و هدايت

بند11- راهبري و هدايت برنامه طب سنتي و مكمل در سطح منطقه با تعامل واحد هاي تابعه دانشگاه/دانشكده

پايش و نظارت

بند12- نظارت بر حسن اجراي ظوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت طب سنتي ايران-اسلامي وزارت در حوزه تابعه دانشگاه/ دانشكده

بند13- ارزشيابي مستمر و دوره اي برنامه هاي اجرا شده طب سنتي و مكمل در حوزه دانشگاه/دانشكده و ارسال نتايج به مسئولين ذي ربط

بند14- مشاركت در تهيه شاخص ها، استانداردها، چك ليستها و ابزارهاي پايش و نظارت در حوزه طب سنتي و مكمل با معاونت درمان

بند15- مشاركت در ارزيابي و رضايت سنجي از مطب ها، سلامت كده هاي طب سنتي و ديگر مراكز ارائه كننده اين گونه خدمات

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

بند16- مشاركت در برنامه ريزي و نحوه استقرار، اجراي مقررات و استانداردها، پاسخگويي به شكايات واحدها و موسسات ارائه كننده خدمات طب سنتي و مكمل و صدور تاييديه هاي مربوطه

بند17- مشاركت در راه اندازي و پشتيباني سلامتكده هاي طب سنتي در سطح دانشگاه/دانشكده

بند18- مشاركت در سياست گذاري و برنامه ريزي مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهاي گياهي و فرآورده هاي طبيعي با سازمان غذا و دارو

بند19- مشاركت در تأمين نيازهاي تجهيزاتي آزمايشگاه هاي غذا و دارو در راستاي اهداف و امور طب سنتي و مكمل

بند20- مشاركت با سازمانها و ارگانهاي خارج از دانشگاه در مطالعات و تهييه نقشه هاي بومي گياهان دارويي و ارزيابي توانمندي هاي بومي

 

بند21- جلب مشاركت سازمانهاي مردم نهاد (NGO) در حوزه تحت پوشش، تبليغ و گسترش مصرف غذاهاي سالم و عادت درست حفظ تندرستي با استفاده از آموزه هاي طب سنتي

بند22- همكاري با معاونت دانشگاه/دانشكده براي ادغام و استقرار برنامه هاي طب سنتي در نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني

بند23- مشاركت در ترويج و توسعه آموزش خود مراقبتي و تعديل مزاج براساس مباني و آموزه هاي طب سنتي در جامعه تحت پوشش دانشگاه/دانشكده

بند24- تعامل با معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور حمايت از مطالعات حوزه طب سنتي و مكمل و شركت هاي دانش بنيان در حوزه طب سنتي و مكمل

 

بند25- همكاري و حمايت از برگزاري همايش ها، كارگاه هاي پژوهشي و نشريات علمي، تورهاي طبيعت گردي، باغ گياهان دارويي، درمان هاي طبيعي متناسب با نياز منطقه

بند26- مشاركت و حضور فعال در شوراها و كارگروه هاي مرتبط با سلامت در منطقه ( كار گروه سلامت و امنيت غذايي،...) براي گسترش و ترويج طب سنتي مكمل

تهيه گزارش و مستندسازي

بند27- تهيه عملكرد به صورت دوره اي در حوزه طب سنتي و مكمل دانشگاه/دانشكده و ارائه به مسئول ذي ربط

نوآوري و پژوهش

بند28- مشاركت در نيازسنجي و اولويت بندي فعاليت هاي پژوهشي مرتبط با طب سنتي و مكمل بر اساس نياز منطقه تحت پوشش دانشگاه / دانشكده

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
433
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal