دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف اداره پرستاري

شرح وظايف اداره پرستاري

بازديد و بازرسي‌ از تك‌ تك‌ بخش‌ هاي‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ و بيمارستانهاي‌ شبكه‌ هاي‌ تابعه‌ درخصوص‌ ارزشيابي‌ فعاليت‌ ها و مراقبتهاي‌ پرسنل‌ پرستاري‌ و بررسي‌ مسائل‌، مشكلات‌، نقايص‌ وكمبودها همراه‌ با مترون‌ يا سوپروايزر مربوطه‌ بصورت‌ دوره‌ اي‌ و ارائه‌ نتيجه‌ بازديد بصورت‌ گزارش‌ به‌معاونت‌ محترم‌ درمان‌ و دارو سپس‌ مكاتبه‌ با واحدها در موارد وجود نقص‌ در جهت‌ رفع‌ آنها

بررسي‌ و ارزيابي‌ برنامه‌ هاي‌ كشيك‌ پرسنل‌ پرستاري‌ دفاتر پرستاري‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ وبيمارستانهاي‌ تابعه‌ شبكه‌ ها كه‌ در هر روز يا ماهانه‌ به‌ اين‌ اداره‌ ارسال‌ ميگردد و مكاتبه‌ يا تماس‌ بامترونها در موارد لزوم‌

 بررسي‌ و برآورد نياز مراكز و شبكه‌ ها به‌ پرسنل‌ پرستاري‌ طرح‌ و پيام‌ آور و اعلام‌ به‌ معاونت‌ محترم‌پشتيباني‌ براي‌ فصول‌ مختلف‌ سال‌ جهت‌ انعكاس‌ به‌ وزارت‌ متبوع‌ و جذب‌ نيروهاي‌ موردنياز

 بررسي‌ تقاضاهاي‌ تغيير عنوان‌ و پست‌، انتقالات‌، جابجايي‌ ها، مأمور بخدمت‌ و پرسنل‌ پرستاري‌ واعلام‌ نظر به‌ معاونت‌ محترم‌ درمان‌

بررسي‌ و جمع‌ آوري‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ پرسنل‌ پرستاري‌ واحدها و ارسال‌ آن‌ به‌ معاونت‌ آموزشي‌دانشگاه‌ جهت‌ برگزاري‌ بازآموزي‌ يا اعزام‌ نيرو به‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ داخل‌ استاني‌

هماهنگي‌ براي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ داخل‌ استاني‌

 شركت‌ در جلسات‌، كارگاههاي‌ آموزشي‌، كنفرانس‌ ها، همايش‌ ها و يا اعزام‌ پرسنل‌ پرستاري‌ ازواحدهاي‌ مختلف‌ به‌ موارد ياد شده‌

هماهنگي‌ و تدارك‌ لازم‌ جهت‌ برگزاري‌ مراسم‌ روز پرستار و انتخاب‌ و معرفي‌ پرستاران‌ نمونه‌ بصورت‌استاني‌ و گزارش‌ فعاليت‌ انجام‌ يافته‌ به‌ اداره‌ كل‌ وزارت‌ متبوع‌

تشكيل‌ جلسات‌ با مترونهاي‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ و بيمارستانها براي‌ تبادل‌ نظر در مسائل‌ ومشكلات‌ پرسنل‌ پرستاري‌

جمع‌ آوري‌ و بررسي‌ آمار و اطلاعات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ تمامي‌ واحدها بطور ماهانه‌

 بررسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و مكاتبات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ و اعلام‌ نظر در موارد لزوم‌

پيگيري‌ و اقدام‌ در مورد نامه‌ هاي‌ ارجاعي‌ توسط مافوق‌

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
379
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal