دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كميسيون ماده 11

ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23 اسفند 1367

در مورد جرائم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد، مدير عامل سازمان منطقه ايي بهداشت و درمان استان مو نماينده وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موضوع را بدوا رسيدگي نموده و درصورت تشخيص وقوع جرم د رمورد موسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت مجازات معرفي مي نمايند.

 تشكيل كميسيون ماده 11 در شهرستانها(69211/ت20581ه مورخ 16/12/77 دفتر رياست جمهوري)

 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان  و آموزش پزشكي بر اساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ت18583ه مورخ 15/6/76 در جلسه مورخ 10/9/77 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيات وزيران اتخادذ شده است به شرح زير ابلاغ مي گردد:

 وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مجاز است در اجراي ماده (11) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصب 23/12/67مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به تشخيص وضرورت در مراكز شهرستانها ،نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ،يا رئيس شبكه بهداشتي درماني شهرستان ،رئيس نظام پزشكي شهرستان و نماينده وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي اقدام كند.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
364
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal