دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهمن

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

پارادايم موفقيت، تاثير نگرش مثبت بر موفقيت هاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/11/3

98/11/7

98/11/17

ساعت 8 الي 12

مركز پرتو درماني شهيد رمضانزاده

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سرفصلهاي گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/11/17

ساعت 7:30 الي 13:30

بيمارستان ضيايي اردكان

_

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/11/7

ساعت 11 الي 15

مركز تحقيقات ناباروري

_

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي آن

(12 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار، پزشك، فيزيوتراپ، كاردرمان

98/11/7

98/11/8

ساعت 8 تا 14

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

ايمني كار در مشاغل خدماتي

(12 ساعت شغلي)

خدمات

12/11/ 98

98/11/13

98/11/14

ساعت 8 تا 12

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي آن

(12 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار، پزشك، فيزيوتراپ، كاردرمان

98/11/6

98/11/7

ساعت 7:30 الي 13:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آشنايي كاركنان با ويژگي ها و سيره سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/11/15

98/11/16

13 الي 15

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

فرزندان و فضاي مجازي

(5ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/11/10

8الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

_

آشنايي با كمك هاي اوليه در سوختگي، خفگي، برق گرفتگي

(6ساعت شغلي)

كليه پست هاي درماني

98/11/8

ساعت 8 الي 14

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

_

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي آن

(12 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار، پزشك، فيزيوتراپ، كاردرمان

98/11/5

6/11/698

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اخلاق فردي، اداري و اجتماعي

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/11/8

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اورژانس هاي گوارشي و مراقبت هاي پرستاري

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، تكنسين فوريت هاي پزشكي، بيهوشي، اتاق عمل

98/11/13

98/11/14

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

زندگي مهدوي در سايه عهد

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/11/16

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

پارادايم موفقيت، تاثير نگرش مثبت بر موفقيت هاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/11/20

98/11/21

ساعت 14 الي 19

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

بهداشت در آرايشگاه هاي زنان

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/11/26

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

_

احكام شرعي استفاده از امكانات دولتي

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/11/28

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

_

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/05
تعداد بازدید:
330
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal