دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ارشد میکروب شناسی

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد میکروب شناسی - نیم سال اول  1401-1400

 

10-8

12-10

13-30/11

15-13

شنبه

§     تکنولوژی اطلاع رسانی (IT) (ارشد میکروبشناسی 1400)

§  باکتری شناسی تشخیصی 1  (ارشد میکروبشناسی 99)

§     روش تحقیق در علوم پزشکی (ارشد میکروب شناسی 1400)

§     باکتری شناسی تشخیصی 1  (ارشد میکروبشناسی 99)

§     ژورنال کلاب

§     سمینار

§  بیولوژی سلولی و مولکولی پروکاریوت و یوکاریوت ها (ارشد میکروبشناسی 1400)

§  باکتری شناسی بالینی 2 (ارشد میکروب شناسی 99)

یکشنبه

§   باکتری شناسی تشخیص مولکولی (ارشد میکروب شناسی 99)

§   انگل شناسی  (ارشد میکروبشناسی 1400)

§     باکتری شناسی تشخیص مولکولی (ارشد میکروب شناسی 99)

§     قارچ شناسی  (ارشد میکروبشناسی 1400)

 

§  ساختمان و فیزیولوژی باکتری ها (ارشد میکروبشناسی 1400)

§  بیوانفورماتیک مقدماتی تئوری (ارشد میکروب شناسی 99)

دوشنبه

§  باکتری شناسی تشخیصی 2  (ارشد میکروبشناسی 99)

§  ایمنی شناسی بیماری های عفونی تئوری (ارشد میکروبشناسی 1400)

§     باکتری شناسی تشخیصی 2  (ارشد میکروبشناسی 99)

§     ایمنی شناسی بیماری های عفونی عملی (ارشد میکروبشناسی 1400)

 

§  بیوانفورماتیک مقدماتی عملی (ارشد میکروب شناسی 99)

§  حیوانات ازمایشگاهی و روش های نگهداری آنها (ارشد میکروبشناسی 1400)

سه شنبه

§   عوامل ضد میکروبی، مکانیسم عمل و مقاومت آنتی بیوتیک عملی (ارشد میکروبشناسی 99)

 

 

§  ویروس شناسی پزشکی عملی (ارشد میکروب شناسی 99)

چهارشنبه

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/27
تعداد بازدید:
73
growthdisorders.rc@yahoo.com
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal