۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آمار و گزارش دانشجویان ارشد گروه

دانشکده پزشکی پردیس روزانه

ورودی 89

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مولود آبسالان

دکترا پزشکی مولکولی-مشغول به کار

2

طاهره نویدی فر

دکترا باکتری شناسی پزشکی-مشغول به کار

 

ورودی 90

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

فاطمه اخوان تفتی

فارغ التحصیل-مشغول بکار در سازمان انتقال خون استان یزد

2

علیرضا ترکی

دکترا باکتری شناسی پزشکی-مشغول به کار

3

محدثه زارعی یزدلی

فارغ التحصیل-هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4

سید مرتضی موسوی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

5

معصومه کیانی هرچگانی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی 91

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

نجمه جمعه پور

دانشجو دکترا باکتری شناسی پزشکی مشهد

2

لیلا گودرزی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

3

الهام ظریفی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

4

منصوره سهیمی ایزدیان

فارغ التحصیل- مشغول به کار

5

امین دهقان بنادکوکی

دانشجو دکترا باکتری شناسی پزشکی تهران

6

مهرو باغبانیان

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

آسیه ملاحسینی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

فائزه صالحی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

3

خدیجه رضایی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

4

سعیده السادات حسینی

فارغ التحصیل-کارشناس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

5

آرزو احمدی

فارغ التحصیل

6

گلنار ایزدی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

7

سحر عمادی

فارغ التحصیل- مشغول به کار در کارخانه داروسازی

 

ورودی93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مهدیه نبوی نیا

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

منصوره بخشی امقانی

فارغ التحصیل-کارشناس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مشهد

3

بهناز رحمانی

دانشجو دکترا بیوتکنولوژی پزشکی سمنان

4

زهرا عبداله زاده

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

فتانه ابراهیمی نیستان

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

سوسن پناهی

فارغ التحصیل- کارشناس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مشهد

3

امید پوراسماعیل

فارغ التحصیل-مدرس دانشگاه وارستگان

4

فاطمه خرازی نژاد

فارغ التحصیل- مشغول به کار

5

حبیب الله زارع زاده

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

نیلوفر سبکرو

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

مریم شیخ زادگان

فارغ التحصیل- کارشناس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

3

محدثه مجیدزاده

دانشجو دکترا باکتری شناسی پزشکی مشهد

4

حمید تقی زاده

فارغ التحصیل-مسئول آزمایشگاه شهرستان گناباد

5

هانیه السادات ریاحی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

 

ورودی 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

جلال احمدی

دانشجو- مشغول به کار

2

محمد حسین تراب نژاد

دانشجو- مشغول به کار

3

عاطفه رحمتی

دانشجو

 

ورودی 97

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

نسترن آذرطوس

دانشجو-کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی پیراپزشکی یزد

2

سید محمد طباطبایی عقدا

دانشجو-مسئول آزمایشگاه مرکز نیکوپور

3

راضیه قاسمی

دانشجو- مشغول به کار

4

امین هاشمی

دانشجو- مشغول به کار

5

سارا ناصری

دانشجو

 

ورودی 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مینا حسینی پور

دانشجو- مشغول به کار

2

زهرا روحی پناه

دانشجو

3

علی فاتحی

دانشجو- مشغول به کار

 

ورودی 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مریم کلینی

دانشجو

2

الناز کیانمهر

دانشجو- مشغول به کار

3

هانیه نوروزی اصفهانی

دانشجو

 

 

دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

ورودی 90

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

آرمین فرهنگ

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

حجت علیشاهی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

3

علی اکبر یوسفی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

4

راشین بهمن آبادی

دکترا میکروبیولوژی دانشگاه آزاد

5

راضیه مستاجری

فارغ التحصیل- مشغول به کار

6

عاطفه کوشکستانی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی91

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

سمیه ابوالحسنی زاده

فارغ التحصیل-مربی دانشکده پزشکی رفسنجان

2

مولود تاج گردون

فارغ التحصیل- مشغول به کار

3

شهلا روشنی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

4

صدیقه نعمت الهی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی92

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

آناهیتا نظری

فارغ التحصیل- مشغول به کار

2

مصطفی قالبی

دانشجو دکترا باکتری شناسی پزشکی شاهد

3

حسام الدین مختاری

فارغ التحصیل- مشغول به کار

4

علی منصوری

فارغ التحصیل- مشغول به کار

5

نیلوفر نجاریان

فارغ التحصیل-کارشناس مرکز تحقیقات سل تهران

6

فرناز احمدی کیا

فارغ التحصیل- مشغول به کار

7

مجید ابراهیم زاده

فارغ التحصیل-مربی آموزشی

 

 

ورودی94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

ساحل صفایی

فارغ التحصیل- مشغول به کار

 

ورودی97

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مرجان محسنی

دانشجو- مشغول به کار

2

علی زهی

دانشجو- مشغول به کار

 

ورودی98

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

مریم اکبری

دانشجو- مشغول به کار

 

ورودی99

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت کنونی

1

رامین طاهری

دانشجو

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/16
تعداد بازدید:
180
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal