شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد دارويي

 

 
      نام و نام خانوادگي :دكتر علي كمالي
 
      سمت : كارشناس امور داروئي
 
شماره داخلي : 130  
 
   نام و نام خانوادگي : عباس صالحي
 
      سمت : انباردار داروئي
 
شماره داخلي : 130  
 
 
           شرح وظايف مربوط به واحد :
 

         1.  

  
         035-32333019  -  داخلي  130        @ssu.ac.ir 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/27
تعداد بازدید:
274
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal