شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد مبارزه با بيماريها

 

 
      نام و نام خانوادگي : محمدرضا جانب الهي
 
      سمت : كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها
 
شماره داخلي : 117  
 
      نام و نام خانوادگي : سيدروح الله موسوي
 
      سمت : كارشناس حشره شناسي و مبارزه با ناقلين
 
شماره داخلي : 118  
 
 
      نام و نام خانوادگي : سيده فاطمه دهقاني
 
      سمت : كاردان مبارزه با بيماريها
 
شماره داخلي : 119  
 
 
 
      نام و نام خانوادگي : فاطمه دهقاني
 
      سمت : كاردان مراقب سلامت
 
شماره داخلي : 119  
 
 
           شرح وظايف مربوط به واحد :
 

         1.

 
         035-32333019  -       CDCMeybod@ssu.ac.ir 
داخلي  119-118-117                                                                            
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/27
تعداد بازدید:
338
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal