شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد بهداشت روان

 

 
      نام و نام خانوادگي : طاهره دهقاني 
 
      سمت : كارشناس مسئول بهداشت روان
 
 
شماره داخلي :  119
 
           شرح وظايف مربوط به واحد :
 

         1. 

 
         035-32333019  -  داخلي  119        @ssu.ac.ir 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/31
تعداد بازدید:
293
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal